STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami
TYP WYDARZENIA: Wydarzenia,
DATA ROZPOCZĘCIA: 17-03-2019 GODZINA: 00:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 17-03-2019 GODZINA: 00:00
ORGANIZATOR: Dzieło Pomocy "Ad Gentes"
OPIS WYDARZENIA:

„MISJONARZE MOCĄ DUCHA”
II Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela „Ad Gentes” 17 marca 2019 r.
Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

Przewielebny Księże Proboszczu!

Tegoroczny Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami przeżywamy pod hasłem „Misjonarze mocą Ducha”. Uświadamiamy sobie, że misje nie są dziełem ludzi, ale dokonują się w mocy Bożego Ducha. On czyni Kościół wiernym posłaniu misyjnemu. Daje światło i siły do głoszenia Ewangelii misjonarzom oraz otwiera serca na przyjęcie słowa Bożego. Duch Święty działa również w nas, którzy choć nie wyjeżdżamy na misje, realizujemy nasze powołanie do dzielenia się wiarą poprzez modlitwę oraz ofiarność. Wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, choć każdy z nas na swój sposób.

Konferencja Episkopatu Polski w dn. 22-24 września 2005 r., postanowiła, że ofiary zbierane do puszek w II Niedzielę Wielkiego Postu są przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W II Niedzielę Wielkiego Postu hojnie wesprzyjmy ofiarami 2004 misjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną. Módlmy się i ofiarowujmy na nich nasze wyrzeczenia i posty.

Serdecznie dziękuję Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi i wspólnocie parafialnej za dokonane wpłaty na cele misyjne w roku ubiegłym. Dzięki temu z ofiar zebranych do puszek oraz wpłat indywidualnych przekazaliśmy misjonarzom 1 857 540 zł. Ze zbiórki sms-owej, trwającej cały rok zrealizowaliśmy 5 projektów misyjnych.

Gorąco proszę Księdza Proboszcza o przeprowadzenie tegorocznej misyjnej zbiórki 17 marca, odczytanie Komunikatu Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji ks. bp. Jerzego Mazura SVD na wszystkich Mszach świętych w I lub II niedzielę Wielkiego Postu, o zapowiedzenie zbiórki i zachętę do ofiarności na rzecz misji 17 marca. Proszę także o powieszenie okolicznościowego plakatu o Niedzieli „Ad Gentes” i drugiego informującego o sms-ie misyjnym. W ten sposób również pomagamy misjom. Jeśli to możliwe, niech mały plakat SMS-owy pozostanie w gablotach parafialnych przez cały rok. Informacje o formach wspierania polskich misjonarzy umieszczamy na stronie www.misje.pl. Na stronie www.adgentes.misje.pl, w zakładce „Materiały formacyjne – II niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes” są materiały homiletyczno-liturgiczne oraz katechezy, które można wykorzystać w tym czasie. Serdecznie proszę o przesłanie zebranych ofiar – zgodnie z diecezjalną praktyką – na rzecz Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

Wdzięczny za każdy Wasz gest braterstwa i pomocy dla polskich misjonarek i misjonarzy zapewniam o modlitewnej pamięci.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Ks. Zbigniew Sobolewski Dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA
ZOBACZ TAKŻE