STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM 10 XI

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym 10 XI

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym 10 XI
TYP WYDARZENIA: Wydarzenia,
DATA ROZPOCZĘCIA: 10-11-2019 GODZINA: 07:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 10-11-2019 GODZINA: 00:00
OPIS WYDARZENIA:

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym 10 listopada 2019

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, uznane przez Stolicę Apostolską i Konferencje Episkopatu Polski, jest wspierane przez blisko 700.000 darczyńców z 18 krajów świata. Nasza organizacja już po raz jedenasty zaprasza wszystkich wiernych w Polsce do włączenia się w obchody Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym – w tym roku z najmłodszym państwem na świecie czyli Sudanem Południowym.

Sudan do 9 lipca 2011 roku stanowił jedno państwo. Był to największy kraj znajdujący się na kontynencie afrykańskim (ośmiokrotnie większy od Polski). Sudan jako jedno państwo był krajem wewnętrznie podzielonym nie tylko na tle polityczno-gospodarczym, ale również religijnym. Dzielił się on na Sudan północny, głównie islamski, narzucający wszystkim mieszkańcom prawo szariatu, oraz Sudan południowy zamieszkany przez chrześcijan i animistów (plemię Ngok i Dinka). Te dwie grupy stanowiły mniejszość, dlatego ich sytuacja była ekstremalnie trudna. Wiele ataków na chrześcijan posiadało znamiona dżihadu, świętej wojny muzułmanów z niewiernymi. Rząd niepodzielonego Sudanu, na czele z prezydentem al-Bashirem, nie widział miejsca dla innowierców w swojej ojczyźnie. Innowiercą jest każdy, kto nie jest wyznawcą islamu. Na skutek takiego postępowania wobec chrześcijan często zdarzały się ataki na kościoły, które były podpalane i niszczone. Sudańczycy, którzy przyjęli chrzest, doświadczali zastraszenia, a także byli zamykani w więzieniach, zdarzały się również porwania chrześcijan, zabójstwa, nawet przez ukrzyżowanie. Wobec powyższych zdarzeń rząd Sudanu niestety nie podejmował działań zapewniających bezpieczeństwo, bardzo często kończył swoje działanie tylko na słownych deklaracjach pomocy.

Obecnie Republika Sudanu Południowego cieszy się wolnością religijną. Około 77 proc. z 12 milionów mieszkańców wyznaje wiarę chrześcijańską. Jednakże chrześcijanie mieszkający tam nie mają łatwej sytuacji ani politycznej, ani gospodarczej. Według najnowszego raportu ONZ 61 proc. populacji tego kraju, tj. 7 mln ludzi, głoduje. Kolejnym dramatem jest śmiertelność noworodków (na 1000 dzieci umiera 40). Duży procent dzieci nie dożywa 5 roku życia. Niepokojący jest również wysoki wskaźnik analfabetyzmu -70 proc. dzieci nie jest objętych edukacją. Jednak pomimo kryzysu humanitarnego nie porzucają Kościoła ani Chrystusa. Każdego dnia swoją postawą dają oni dla nas świadectwo wierności Temu, w którego imię przyjęli chrzest święty. Ich postawa może w nas budzić gorliwość wiary i radykalizm ewangeliczny. To oni ukazują nam, że żywa wiara jest jedyną nadzieją na zgodę, pokój i wzajemny szacunek. My, katolicy, żyjący w Europie środkowej, pomimo dzielących nas kilometrów możemy im pomóc. Przede wszystkim modlitwą. To wsparcie duchowe trudno jest przecenić. Naszej pamięci o nich przed Bogiem nie może zabraknąć. Możemy również pomóc tym, którzy żyją w nędzy z braku pożywienia, wody, własnego domu. Nie zostawiajmy ich samych, przyjdźmy im z pomocą podczas tegorocznego Dnia Solidarności z Kościołem w Sudanie Południowym.

Będę ogromnie wdzięczny  za pomoc i zorganizowanie w parafii zbiórki do puszek, by wesprzeć nasze Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie w niesieniu pomocy potrzebującym chrześcijanom w Sudanie Południowym.

Zapewniam o pamięci w modlitwie i udzielam błogosławieństwa

+ Tadeusz Wojda SAC Abp Białostocki Przewodniczący Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA
ZOBACZ TAKŻE