STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / PROJEKT “SŁUCHAM SERCA”

Projekt “Słucham Serca”

TYP WYDARZENIA: Spotkania "Słucham Serca",
DATA ROZPOCZĘCIA: 06-09-2021 GODZINA: 08:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 17-12-2021 GODZINA: 19:30
MIEJSCE: Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Studio Misyjne Sióstr Klawerianek
ORGANIZATOR: Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie
PROWADZĄCY: Ks. Tadeusz Dziedzic, s. Bożena Najbar, Siostry Klawerianki
WWW: misje.diecezja.pl
E-MAIL: wydzialmisyjnykrakow@gmail.com

OPIS WYDARZENIA:

PROJEKT „SŁUCHAM SERCA”
Wsłuchaj się w swoje serce i odnajdź prawdę dla swojego życia.

KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI
Projekt „Słucham Serca” to program kształtowania osobowości dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oparty na duchowości ignacjańskiej i misyjnej. Skierowany jest do dzieci już od trzeciego roku życia. Biorą w nim udział przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, studenci, osoby dorosłe i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Spotkania odbywają się w strefach wiekowych.

CEL
Proponowana droga „Słucham Serca” ma na celu poznawanie i porządkowanie swojego serca, a w konsekwencji prowadzi do spotkania się z Bogiem w Jego Sercu.

BÓG SPOTYKA NAS TAM, GDZIE JESTEŚMY
Podstawą spotkań jest Słowo Boże. Bóg mówi do serca człowieka, w każdej chwili, sytuacji i na każdym etapie życia. Rośnie razem z nami. Bóg spotyka nas tam, gdzie jesteśmy i pragnie z nami współpracować niezależnie od tego jacy jesteśmy.

TEMATY SPOTKAŃ
1. Sposoby słuchania serca i o misjach w Peru.
2. Kwadrans szczerości i o kulturze indyjskiej.
3. Mój obraz Boga i o Dalitach w Indiach.
4. Samopoznanie a modlitwa i o Brazylijskich fawelach.
5. Talenty od Boga i Redukcje Jezuickie w Argentynie.
6. W Sercu Boga jest moje serce i o spotkaniach z ludźmi trędowatymi.
Kolejne tematy podawane są na bieżąco kontynuowania projektu.

Dla nauczycieli i katechetów proponujemy szkolenia na różne aktualne problemy. Szkolenia prowadzi Fundacja Fylion. Tematy to: Pomóż mi rozmawiać, Drabina interwencji, Wyjaśnijmy to sobie, Trudny rodzic – podstawy prawne, Sztuka komunikacji, Trudny uczeń – dlaczego uczniowie bywają nieznośni? Jak z nimi postępować?

Kontakt s. Bożena Najbar tel 668 688 096
e-mail: bozena.najbar1@gmail.com
Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe są zamieszczone na stronie internetowej www.misje.diecezja.pl

Od września 2021 roku wznawiamy spotkania w szkołach.

ZAPISY DO: 30/09/2021
FORMA ZAPISÓW: formularz zgłoszeniowy
ZOBACZ TAKŻE