STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / DZIEŃ POMOCY MISJOM 25 II 2024

Dzień Pomocy Misjom 25 II 2024

Dzień Pomocy Misjom 25 II 2024
TYP WYDARZENIA: Niedziela Ad Gentes,
DATA ROZPOCZĘCIA: 25-02-2024 GODZINA: 14:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 25-02-2024 GODZINA: 17:00
MIEJSCE: Parafie
ORGANIZATOR: Dzieło Ad Gentes
WWW: misje.diecezja.pl
E-MAIL: misje@diecezja.pl

OPIS WYDARZENIA:

Od 2006 r. obchodzimy w Polsce w II niedzielę Wielkiego Postu jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności
z Misjonarzami. To okazja, byśmy uświadomili sobie, że jesteśmy wspólnotą misyjną. Ostatnim nakazem, jaki
Chrystus pozostawił swym uczniom tuż przed Wniebowstąpieniem, był nakaz misyjny. Świadomi naszej odpowiedzialności
za misje, jednoczymy się w tym dniu z polskimi misjonarkami i misjonarzami i swą modlitwą,
postem, ofiarą wspieramy ich wysiłki misyjne. Jest to dla nas dzień wspólnotowych błagań o nowe powołania;
o to, aby znaleźli się ci, którzy w imieniu Chrystusa i Kościoła udadzą się na krańce świata z Ewangelią dla
ubogich.
Od lat ofiary zbierane do puszek w II niedzielę Wielkiego Postu stanowią jałmużnę na misje i przeznaczamy
je na wsparcie działalności polskich misjonarek i misjonarzy. Jest to fundusz krajowy, z którego Dzieło Pomocy
„Ad Gentes” przy komisji misyjnej KEP pomaga ponad 1700 misjonarzom w realizacji ich posługi ewangelizacyjnej,
medycznej, charytatywnej i edukacyjno-wychowawczej. W imieniu Dzieła Pomocy dziękuję wszystkim
darczyńcom za ofiarność i troskę o misje. Bez Waszej wyobraźni miłosierdzia i wrażliwości na potrzeby
najuboższych na misjach misjonarze nie posiadaliby środków i nie mogliby nieść im pomocy, jak to czynią
obecnie. Dzięki Wam nie głoszą Ewangelii do pustych żołądków, ale karmią i poją głodnych i spragnionych,
przyodziewają nagich, służą chorym, samotnym i wykluczonym przez społeczeństwo, opiekują się sierotami
i niepełnosprawnymi.
Bardzo serdecznie proszę o to, abyście w swych wspólnotach parafialnych na wszystkich Mszach podkreślili
charakter misyjny tej niedzieli, wykorzystując nasze materiały liturgiczne. Przesyłam również plakaty, które
można umieścić w gablotce. Wszystkie te materiały są bezpłatne – jedynie serdecznie prosimy o ich wykorzystanie
dla dobra misji.
W imieniu polskich misjonarek i misjonarzy oraz własnym serdecznie dziękuję Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
i całej wspólnocie parafialnej za dokonane wpłaty na cele misyjne w roku ubiegłym.
Jednocześnie serdecznie proszę o braterską pomoc w przeprowadzeniu tegorocznej misyjnej zbiórki do puszek
w niedzielę „Ad Gentes” i o przesłanie zebranych ofiar – zgodnie z diecezjalną praktyką – na rzecz Dzieła
Pomocy „Ad Gentes”. Więcej informacji o naszej pracy dla misji przekazujemy na stronie internetowej www.
adgentes.misje.pl
Z zapewnieniem o modlitwie i wyrazami szacunku dla Waszej służby Bogu i ludziom
Ks. Zbigniew Sobolewski
Dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”

 

ZOBACZ TAKŻE