STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / DNI SKUPIENIA DLA RODZIN Z OPIEKĄ DLA DZIECI

DNI SKUPIENIA DLA RODZIN z opieką dla dzieci

TYP WYDARZENIA: Dni skupienia dla rodzin,
DATA ROZPOCZĘCIA: 09-10-2021 GODZINA: 10:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 11-06-2022 GODZINA: 16:00
MIEJSCE: Dom Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera ul. Grabowa 9 30-227 Kraków
ORGANIZATOR: Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie
PROWADZĄCY: Siostry Klawerianki
WWW: https://misje.diecezja.pl/
E-MAIL: wydzialduszpasterstwamisyjnego@gmail.com

OPIS WYDARZENIA:

DNI SKUPIENIA DLA RODZIN (z opieką dla dzieci)

Propozycja formacji w duchowości ignacjańskiej i misyjnej dla dzieci, młodzieży i rodzin

Zapraszamy na dzień skupienia z wprowadzeniem w medytację ignacjańską dla Rodzin z zapewnioną opieką dla dzieci. Dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oferujemy program „Słucham Serduszka” z wprowadzeniem w świat uczuć, wiary i duchowości. Młodzieży proponujemy formację misyjną i ignacjańską „Magis”.
Kiedy: w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca, godz. 10.00-16.00
Gdzie: Dom Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, ul. Grabowa 9, 30-227 Kraków
Prowadzą: Siostry Klawerianki, Ojcowie Jezuici
Koszt: Ofiara za posiłki oraz za pobyt.
Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

ROK IGNACJAŃSKI

Przeżywamy Rok Ignacjański z okazji 500. rocznicy nawrócenia św. Ignacego Loyoli i 400-lecie jego kanonizacji.

Czym jest duchowość ignacjańska? To zwięzłe i przystępne przedstawienie kluczowych elementów duchowej drogi św. Ignacego: modlitwy kontemplatywnej, rozeznania duchowego, dynamicznego zaangażowania w służbę bliźnim, wdzięczności, współpracy z innymi.

ZMIANA ŻYCIA

Praktykowanie duchowości ignacjańskiej często radykalnie zmienia życie człowieka. O co jednak w niej chodzi? Dlaczego staje się tak atrakcyjna dla coraz większej grupy ludzi?

Duchowość ignacjańska jest owocem osobistego doświadczenia św. Ignacego Loyoli i darem Boga dla Kościoła. To specyficzne podejście do życia duchowego, uczy aktywnej uważności na Boga. Pobudza też do hojnej odpowiedzi na wezwanie Ducha, który ciągle działa w ludzkich sercach.

UKIERUNKOWANIE NA BOGA

Jeśli straciłeś kontakt z Bogiem, zgubiłeś Jego adres albo w ogóle wątpisz w to, czy istnieje, to udział w tych spotkaniach może Ci pomóc w odnalezieniu drogi wiary w Boga i siebie. Spotkania ułatwiają poszukiwanie odpowiedzi na kilka istotnych pytań: Gdzie jestem na drodze mego życia? Jakie są moje prawdziwe pragnienia? Jak żyć w harmonii i w zgodzie ze sobą? Czy Bóg może pomóc niewierzącym w trudnych sytuacjach?

DOŚWIADCZYĆ BOGA W SERCU

Spotkania z duchowością ignacjańską poprowadzi o. Zbigniew Szulczyk, jezuita, katecheta i duszpasterz dzieci i młodzieży. Podczas pracy w Chile poznał działalność wybitnego jezuickiego pedagoga Eduarda Levy SJ. Ojciec Eduardo po wielu latach intensywnej pracy przygotował coroczne spotkania – organizowane oddzielnie dla każdego przedziału wiekowego – które prowadzą dzieci i młodzież ku dojrzałości chrześcijańskiej, wspierają poznanie siebie, pomagają doświadczyć Boga podczas medytacji i we wspólnocie oraz uczą odpowiedzialnej wolności.

ZAPISY DO: 24/09/2021
FORMA ZAPISÓW: formularz zgłoszeniowy
ZOBACZ TAKŻE