STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / KOLĘDNICY MISYJNI

KOLĘDNICY MISYJNI

TYP WYDARZENIA: Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych,
DATA ROZPOCZĘCIA: 08-01-2022 GODZINA: 09:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 08-01-2022 GODZINA: 15:00
MIEJSCE: Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie-Białych Morzach, ul. Totus Tuus 32
ORGANIZATOR: Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie
PROWADZĄCY: ks. Tadeusz Dziedzic, s. Bożena Najbar
WWW: https://misje.diecezja.pl/
E-MAIL: wydzialduszpasterstwamisyjnego@gmail.com

OPIS WYDARZENIA:

Wychodzili ze swoich domów

Zwracamy się z wielką prośbą o podjęcie na nowo dzieła Kolędników Misyjnych  w okresie Bożego Narodzenia. Wiemy, że z przyczyn pandemii w wielu miejscach nie podjęto tego pięknego dzieła dla misji. W niektórych parafiach próbowano różnych sposobów poprzez kolędowania przy Kościele albo proszono, by Parafianie wychodzili ze swoich domów do odwiedzających ich Kolędników Misyjnych. Jest to dobry pomysł na sytuację jaka zaistniała i może się powtórzyć.

Dotyczy spraw duchowych i materialnych

Z wielką nadzieją patrzymy w przyszłość. Mamy nadzieję, że w czasie najbliższych Świąt Bożego Narodzenia będziemy mogli już bez obaw przeżywać to, co dokonało się w ponad dwa tysiące lat temu w Betlejem. Czas pandemii jeszcze bardziej uświadomił nam, jakie są podziały wśród ludzi, jak kraje Trzeciego Świata potrzebują pomocy od nas. To dotyczy spraw materialnych i duchowych. Jako chrześcijanie możemy się przyczynić do tego, aby ludzie umieli się dzielić, pomagać sobie nawzajem. Bogata część ludzkości nie może zapomnieć o biednych, głodujących, chorujących.

Kolędowanie to dawanie świadectwa

Należymy do tych szczęśliwych, którzy znają Chrystusa od młodości. Chociaż nasz kontynent staje się terenem misyjnym, w naszej ojczyźnie, mimo szybko postępujących przemian, nadal możemy innym dać wiele. A dzieląc się wiarą z innymi, sami umocnimy naszą wiarę. Dlatego idźcie chętnie kolędować. Idźcie odważnie, choć mogą nas spotkać trudności. Musimy pamiętać, że tu na ziemi jesteśmy tylko na chwilę. Jezus obiecał, że kto przeżyje to życie z Nim, kto będzie miał dla Niego miejsce w sercu i życiu – otrzyma wieczne zbawienie. Możemy innym pomóc, aby nie utracili tego, co obiecał nam Pan Jezus. Kolędowanie, to wyjątkowa okazja dawania świadectwa.

Nie mogą swobodnie wyznawać wiary

Tym razem chcemy szczególnie pamiętać o swoich rówieśnikach, którzy żyją w centralnej Azji. Często są biedni i nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary. Możemy im pomóc naszymi modlitwami i ofiarami. Wspomożemy także misjonarzy i misjonarki, którzy w różnych częściach świata głoszą Ewangelię.

Biuletyn Kolędnicy Misyjni

Został wydany biuletyn „Kolędnicy Misyjni 2021”, który zostanie przesłany do Parafii oraz jest dostępny w Wydziale Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz w wersji elektronicznej. Służy on pomocą w przygotowaniu do Kolędowania Misyjnego. Zawiera on między innymi informacje dotyczące krajów, które chcemy wesprzeć swoją modlitwą i ofiarą: Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan. Chcemy też zwrócić Waszą uwagę na konkursy: plastyczny oraz quiz na temat

Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych

Planujemy zorganizować Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych w dniu 8 stycznia 2022 roku w Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie-Białych Morzach.

Spotkanie odbędzie się, jeśli nie będzie obostrzeń z powodu pandemii. Szczegółowy program będzie dostępny na stronie internetowej wydziału misyjnego: https://misje.diecezja.pl/

Wszystkim Katechetom, Rodzicom, Opiekunom i Animatorom dziękujemy za przygotowanie grup Kolędników Misyjnych i za to, że kolędujecie razem z dziećmi.

ks. Tadeusz Dziedzic

s. Bożena Najbar

ZAPISY DO: 07/01/2022
FORMA ZAPISÓW: formularz zgłoszeniowy
ZOBACZ TAKŻE