JUBILEUSZ 25-LECIA KAPŁAŃSTWA KS. ROBERTA CHRZĄSZCZA

czytaj więcej

NIKT NIE MA WIĘKSZEJ MIŁOŚCI OD TEJ, GDY KTOŚ ŻYCIE SWOJE ODDAJE ZA PRZYJACIÓŁ SWOICH. (J 15, 13)

NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY PAŹDZIERNIK 2019

ANIMACJA MISYJNA

MISJONARZE

Peru

TANZANIA

Peru

INDIE

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA