STRONA GŁÓWNA / KOLĘDNICY MISYJNI

KOLĘDNICY MISYJNI

 

ARCHIDIECEZJALNE SPOTKANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

18 STYCZNIA 2020

Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie

            Serdecznie zapraszamy Kolędników Misyjnych wraz z Opiekunami oraz wszystkich pragnących wziąć udział w Archidiecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych do Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie. Jest to bezprecedensowe spotkanie, na którym doświadczamy radości z przebywania razem i złączonych w jednym celu niesienia pomocy misjom poprzez zaangażowanie w dzieło Kolędowania Misyjnego. Jest to nieoceniona pomoc udzielona najbiedniejszym z biednych, w tym roku dzieciom w Amazonii cierpiących z powodu różnego rodzaju wykorzystywania.

Przypominamy, że zostały wydane materiały służące pomocą w przeprowadzeniu kolędowania misyjnego: biuletyn dla prowadzących grupy Kolędników Misyjnych, Iskierka Kolędnika Misyjnego dla każdego dziecka – Kolędnika Misyjnego, plakat i gadżety do rozdawania w domach podczas odwiedzania rodzin.

PROGRAM

8.00  – POTWIERDŹ SWOJĄ OBECNOŚĆ W RECEPCJI

9.00  – WITAMY NA STATKU PO AMAZONCE

MISYJNE OPOWIEŚCI

10.00 – EUCHARYSTIA

11.15 – Z MISYJNEJ KUCHNI

QUIZ WIEDZY MISYJNEJ „AMAZONIA”

ZABAWY Z KRAŃCA ŚWIATA

13.30 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW QUIZU

WRĘCZENIE NAGRÓD

14.00 – POŻEGNANIE Z AMAZONIĄ

czyli jak żegnają się Indianie z Amazońskiej dżungli

 

ZGŁOSZENIE  udziału w spotkaniu Kolędników Misyjnych przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej lub poniżej zamieszczony

 

Grupa/klasa ………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………….

Adres …………………………………………………………………

Tel.……………………………………………………………………

E-mail…………………………………………………………………

Liczba uczestników……………………………………………………

Liczba opiekunów …………………………………………………….

Środek transportu …………………………………………………..

Proszę o film ze spotkania (tak/nie) ………………………………

 

QUIZ WIEDZY MISYJNEJ – “AMAZONIA”

Podczas Archidiecezjalnego Spotkania Kolędników Misyjnych przeprowadzony zostanie Quiz Wiedzy Misyjnej „Amazonia”.

Organizator

Organizatorem Quizu Wiedzy Misyjnej „Amazonia” jest Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Okazją do takiej formy zdobycia wiedzy o misjach za pomocą zabawy stał się Synod dla Amazonii, który odbył się w październiku 2019 roku.

Uczestnicy

Quiz skierowany jest do uczestników Archidiecezjalnego Spotkania Misyjnego, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Uprzejmie prosimy Katechetów, Nauczycieli i Opiekunów grup  o propagowanie wiedzy misyjnej wśród Kolędników Misyjnych i zachęcenie do wzięcia udziału w Quizie Wiedzy „Amazonia”.

Zasady konkursu

Do wzięcia udziału w Quizie konieczne jest posiadanie naładowanego smartfona z dostępem do Internetu.

Quiz odbędzie się z użyciem smartfonów i strony kahoot.it i w tym samym czasie będzie prowadzony przez Animatorów za pomocą strony kahoot.com. Obie – są darmowe. W czasie rzeczywistym uczestnicy głosują na poprawną odpowiedź na smartfonach na stronie: kahoot.it.

W quizie mogą pojawić się pytania dźwiękowe (filmy, piosenki – zaczerpnięte  z kanału Youtube) oraz pytania tekstowe z ilustrującymi je zdjęciami z życia misji na 5 kontynentach. Każdy uczestnik quizu będzie miał 30 sekund na udzielenie odpowiedzi. Gracz, który odpowie najszybciej – automatycznie będzie miał przyznaną dodatkową punktację od aplikacji kahoot.it.

Treści quizu

Pytania quizu będą tworzone na podstawie filmów dot. misji z kanału Yotube, wybranej książki lub/i artykułów w czasopismach misyjnych on-line.

Linki i adresy bibliograficzne zamieścimy pod koniec  grudnia 2019 roku na stronie https://misje.diecezja.pl, w Działalności/Kolędnicy Misyjni 2019.

Nagrody

Trzej uczestnicy Quizu z najwyższą punktacją otrzymają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone na zakończenie Archidiecezjalnego Spotkania Kolędników Misyjnych w dniu 18 stycznia 2020.

UWAGA!  Prosimy, aby Kolędnicy przyjechali w strojach kolędniczych z transparentem z nazwą miejscowości oraz ciekawym gadżetem do pozdrawiania się.

Świadectwa oraz zdjęcia z kolędowania prosimy przesyłać do wydziału misyjnego, Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej wydziału oraz w kolejnym zeszycie formacyjnym kolędników.

Ofiary zebrane podczas kolędowania misyjnego prosimy przesłać na następujący adres:

Kuria Metropolitalna

31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3

nr konta: 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887

z dopiskiem: KOLĘDNICY MISYJNI

Wideo

Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych 18 stycznia 2020 cz 2
Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych 18 stycznia 2020 cz 2
Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych 18 stycznia 2020 cz 3
Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych 18 stycznia 2020 cz 3
Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych 18 stycznia 2020 cz 4
Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych 18 stycznia 2020 cz 4
Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE