STRONA GŁÓWNA / Animacja Misyjna / KONGRESY MISYJNE DLA MŁODZIEŻY

KONGRESY MISYJNE DLA MŁODZIEŻY

W dniach 12-14 czerwca 2015 r. odbył się IV Krajowy Kongres Misyjny. Było to święto wszystkich środowisk misyjnych w Polsce. Owocem Kongresu jest publikacja „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” wydana staraniem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Książkę przygotowało do druku Wydawnictwo “Verbinum”.

– Dużo radości sprawiły nam spotkania tak wielu osób przeżywających z pasją swe powołanie misyjne. Były to spotkania, podczas których misjonarze mówili o swych doświadczeniach i potrzebach misyjnych, a ci, którzy pomagają misjom o radościach i trudach uczestnictwa w dziele misyjnym Kościoła. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar Kongresu, poprzez który raz jeszcze uświadomiliśmy sobie naturę misyjną Kościoła oraz prawdę, że misje – jak powiedział abp Celestino Migliore podczas Mszy św. na zakończenie pierwszego dnia Kongresu – są trwale wpisane w Jego DNA. Kongres pomógł uświadomić, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za misyjne dzieło Kościoła.

Cieszył nas liczny udział w Kongresie, zarówno kapłanów, osób życia konsekrowanego, jak i wiernych świeckich. Swą obecnością zaszczycił Kongres ks. kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz podsekretarz tejże Kongregacji ks. Tadeusz Wojda SAC i o. Ryszard Szmydki OMI, sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Był także z nami Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

W Kongresie uczestniczyli kardynałowie, arcybiskupi i biskupi z kraju i zagranicy. Była też obecna duża grupa misjonarek i misjonarzy ze wszystkich kontynentów, którzy przyjechali na wakacje do Polski i brali udział w Wakacyjnym Spotkaniu Misjonarzy, organizowanym w Centrum Formacji Misyjnej. Na Kongresie byli licznie reprezentowani kapłani i siostry zakonne pracujący na Wschodzie.

Dzieci i młodzież wniosły w stacje kongresowe swój entuzjazm i nieokiełznaną radość. Ich liczne uczestnictwo w stacjach kongresowych budzi nadzieję, że w przyszłości nie zabraknie pomocników misji.

Podczas Kongresu miało miejsce wiele wartych odnotowania wydarzeń. Wspólna modlitwa, Msza św., prelekcje, świadectwa, mosty internetowe z misjonarzami ze wszystkich kontynentów, śpiewy, warsztaty, kiermasze i wystawy – to wszystko składało się na bogactwo Kongresu i stwarzało niepowtarzalny klimat braterstwa i jedności.

Znakiem nadziei było zaangażowanie się w przygotowania i prace Kongresu wielu rodzin, a zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej. W szkołach katecheci przeprowadzili katechezy misyjne, przybliżając świat misji wyobraźni i sercom dzieci i młodzieży. Zaangażowały się również parafialne dziecięce grupy misyjne.

Nowością Kongresu było to, że trzeciego dnia przeniósł się on do diecezji i parafii, do zgromadzeń zakonnych, ruchów i stowarzyszeń kościelnych i grup wolontariuszy. Innym nowym znakiem stała się ewangelizacja uliczna w wielu miastach, która miała miejsce w niedzielę kongresową, zorganizowana przez Drogę Neokatechumenalną, Ruch Światło- Życie oraz inne ruchy i stowarzyszenia apostolskie. Był to głośny „raban”, który wniósł wiele radości i ewangelicznego zapału.

Zarówno refleksja naukowa, jak i kongresowe stacje misyjne w Warszawie i w całej Polsce uświadomiły nam wielki potencjał misyjny, jaki posiadają nasze parafie i diecezje, zgromadzenia zakonne, ruchy, stowarzyszenia, fundacje i organizacje kościelne działające na rzecz misji. Zobaczyliśmy, że jest nas wielu – że razem, we wspólnocie, możemy zrobić o wiele więcej, niż działając w pojedynkę. Jesteśmy wdzięczni Bogu za ducha jedności i przyjaźni, jaki panował wśród uczestników Kongresu. Myślę, że w tej wielkie kongresowej rodzinie nikt nie czuł się obco. Połączyło nas poczucie odpowiedzialności za misje.

Kongres pokazał potęgę ducha misyjnego naszych wspólnot, to, ile dobrego robimy dla misji. Był dziękczynieniem Bogu za dorobek misyjny Kościoła polskiego, lata pracy na misjach i animacji, formacji misyjnej w Polsce, zwłaszcza w ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia. Publikacje, jakie ukazały się w związku z Kongresem prezentują wspaniałe owoce pracy misyjnej diecezji, zgromadzeń zakonnych oraz ruchów katolickich.

Raz jeszcze dostrzegliśmy, że misjonarze są najpiękniejszą twarzą Kościoła i pasjonatami Ewangelii – napisał we Wstępie do książki „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”, bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Pozycja ta jest obszerną relację z przygotowań do Kongresu w 2014 r. w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych (część I) i dokumentuje jego przebieg (część II). W III części umieszczono relacje medialne z Kongresu, a IV część zawiera obszerne materiały kongresowe (homilie, referaty i wystąpienia). Do książki dołączono DVD zawierające relację  ze stacji kongresowych.

Książka jest dostępna w Sekretariacie Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

 

SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne, bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Część I

1. Kongresy misyjne w Polsce

2. Cele i zadania Kongresu

3. Prace przygotowawcze

4. Zaangażowanie środowisk kościelnych

5. Przygotowania diecezjalne

6. Przebieg Kongresu w zgromadzeniach zakonnych i diecezjach

Część II

1. Relacja z przebiegu konferencji naukowej na UKSW (12 X 2014 r.)

2. Relacja z konferencji naukowej na UKSW (12 VI 2015 r.)

3. Stacje kongresowe (13 VI 2015 r.)

4. Uczestnicy Kongresu

5. Ogólnopolska niedziela kongresowa (14 czerwca)

Część III

1. Kongres w mediach

2. Konferencja prasowa przed IV KKM

3. Wywiady

4. Publikacje przygotowane w związku z Kongresem

Część IV

1. Wystąpienia na Konferencji prasowej (10 VI 2015 r.)

2. Konferencja naukowa na UKSW (17 X 2014 r.)

3. Konferencja naukowa na UKSW (12 VI 2015 r.)

4. Homilie i pozdrowienia

ZOBACZ TAKŻE