STRONA GŁÓWNA / HISTORIA WYDZIAŁU MISYJNEGO

HISTORIA WYDZIAŁU MISYJNEGO

Informacja
Dla usprawnienia działalności misyjnej w Archidiecezji Krakowskiej, Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski w 1986 roku powołał do istnienia Sekretariat Misyjny, działający przy Kurii Metropolitalnej, powierzając go opiece ks. dyrektora d/s misji; przez wiele lat funkcję tę pełnił ks. Jan Zając; od r. 1998 dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji krakowskiej jest ks. Tadeusz Dziedzic. Od dnia 1 grudnia 1988 pracę w sekretariacie podjęły siostry klawerianki: s. Bożena Najbar (1988-1996), s. Joanna Niedbała (1996-1997), s. Magdalena Sypko (1997-2002), s. Kazimiera Serafin (2002-2008) i s. Barbara Zdunek (2002-2008). Od 2008 pracuje s. Bożena Najbar i od 2009 r. s. Mieczysława Duśko, którą w 2010 roku zastąpiła s. Elżbieta Sołtysik. Od 2014 roku pracę kontynuuje s. Bożena Najbar.
Historia Wydziału Misyjnego

ODPOWIEDZIALNI

 

Odpowiedzialnymi za duszpasterstwo misyjne w archidiecezji krakowskiej są: ks. dyrektor Tadeusz Dziedzic, z którym współpracuje Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, obecnie reprezentuje je s. Bożena Najbar.

 

 

 

 

 

SPOTKANIA KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

W styczniu każdego roku organizowane są  spotkania kolędników misyjnych – w Mszanie Dolnej i w Krakowie (Mistrzejowicach) (2009). Do pierwszej miejscowości przyjechało około 300, do drugiej – około 500 dzieci. W obydwu spotkaniach brał udział ks. Tomasz Marando z Tanzanii, który opowiadał dzieciom o życiu, a więc o doli i niedoli ich rówieśników w jego ojczyźnie. W czasie tych spotkań odbyły się również konkursy: na najpiękniejszy strój kolędniczy, na gwiazdę i skarbonkę oraz album przedstawiający różne wydarzenia z kolędowania… Ponadto w tym czasie różne grupy dzieci odgrywały jasełka. Kolejne spotkania kolędników misyjnych to: Kraków – par. Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich (2013), Wola Radziszowska (2014), Kraków – par. MB Różańcowej na Piaskach Nowych (2015), Niegowić (2016), Nowy Targ – par. św. Jana Pawła II (2017), Kraków-Łagiewniki, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (2018).

 

SPOTKANIA DLA ORGANIZATORÓW KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

W celu lepszego przygotowania „kolędników misyjnych“ były organizowane specjalne spotkania formacyjne. Została wydana płyta z informacjami oraz kolędami w języku suahili. Były również spotkania z katechetami o kolędnikach misyjnych, w czasie ich spotkań rejonowych.

 

SPOTKANIA OPŁATKOWE

Regularnie, od wielu lat, organizowane są spotkania opłatkowe rodziców misjonarzy i dobroczyńców misji. Odbywały się one w Wydziale Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie, jedno z nich w domu sióstr klawerianek w Krakowie. 

 

FORMACJA MISYJNA LUDZI ŚWIECKICH

W związku z przejawiającym się zainteresowaniem ludzi świeckich pracą misyjną Kościoła, a nawet chęcią wyjazdu z pomocą, zaczęto organizować misyjne spotkania formacyjne. Owocem ich był wyjazd (23 VI – 23 VII 2009) dziewięcioosobowej grupy wolontariuszy, na „doświadczenie misyjne“ do Peru, gdzie pracują dwie misjonarki świeckie z archidiecezji krakowskiej (p. Dominika Szkatuła i Dorota Kozieł). Wyjazd poprzedziły bardzo intensywne „warsztaty misyjne“ (13-14 III 2009) w domu zakonnym sióstr klawerianek. Owocem pobytu w Peru i nabytego tam doświadczenia są dwa filmy o tematyce misyjnej: „Bóg dał czas“ oraz „Dzieci w Peru“. Jedna z osób uczestniczących w formacji, otrzymała „rekomendację“ do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, żeby się przygotować do wyjazdu na pracę misyjną w Republice Centralnej Afryki. Kolejne wyjazdy na doświadczenia misyjne to: Ukraina (2011), Kazachstan (2012), Tanzania (2013), Indie 2014, Brazylia (2015).

 

OGNISKA MISYJNE DZIECI PDMD

W 116 parafiach i szkołach archidiecezji krakowskiej istnieją grupy PDMD, a w Białym Tygodniu, w wielu parafiach, dzieci składają ofiary na PDMD. Do poszczególnych parafii przesyłane są czasopisma: „Świat Misyjny“ i „Misje Dzisiaj“ oraz różne materiały na doroczny Tydzień Misyjny, a także na inne okoliczności.

 

KONGRESY MISYJNE DZIECI

W maju (23 V 2009) w Makowie Podhalańskim odbył się VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci. Hasłem Kongresu były słowa: „Otoczmy troską życie dzieci na wszystkich kontynentach“. Poprzedziły go spotkania z katechetami i dziećmi, dla których ogłoszono też specjalny konkurs plastyczny pod nazwą „Pomaluj świat“. Po Mszy św. Ogłoszono wyniki konkursu i rozdano nagrody (w dwóch grupach wiekowych). Następnie na miejscowym stadionie sportowym, urządzono „kuchnię misjonarza“ i specjalną „loterię misyjną“.W kongresie uczestniczyło około 1 500 dzieci oraz wiele innych osób, między innymi ks. prał. Jan Piotrowski z dyrektorami PDM z Zambii (ks. Bernard Makadmi Zulu) i Kamerunu (ks. Gospard Mengata) oraz ks. Eugeniusz Szyszka, sekretarz krajowy PDRW. 

Spotkanie na stadionie oraz zabawy uświetnił swoim występem Zespół „Ranores“ z Uniejowa.

 

UDZIAŁ W RZYMSKIM SPOTKANIU

Z okazji obchodów Roku św. Pawła Apostoła, dyrekcja krajowa PDM zorganizowała wyjazd do Rzymu, na spotkanie dzieci z PDMD z całej Europy. Z archidiecezji krakowskiej uczestniczyły w nim dwie dziewczynki z V klasy szkoły podstawowej w Mszanie Dolnej (Magdalena Madej i Natalia Radiowska).

 

PATRONAT MISYJNY

W marcu 2009 r. został opracowany i wydany drukiem „Patronat misyjny“ dla misjonarzy i misjonarek świeckich z archidiecezji krakowskiej.

 

WAKACJE Z MISJAMI

W czasie wakacji odbywają  się  tygodniowe rekolekcje dla dzieci, mające na celu przybliżenie działalności misyjnej Kościoła, a przede wszystkim pogłębienie ducha apostolskiego i ożywienie zainteresowania misjami. Miały one miejsce w: Kasince Małej, Bukowinie Tatrzańskiej, w Łaszach Niżnych, Srebrnej Górze, Ochotnicy Dolnej.

W rekolekcjach uczestniczy około 60 dzieci.

 

PAPIESKA UNIA MISYJNA

Tradycyjnie, 1 października, w dniu poświęconym św. Teresie od Dzieciątka Jezus, patronce misji katolickich, w kościele Karmelitów Bosych w Krakowie, odbywają się modlitewne spotkanie sióstr zakonnych, połączone z mszą św. i modlitwą różańcową. Podobne spotkanie, z udziałem kleryków krakowskich wyższych seminariów, odbywa się w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, przy ul. Grodzkiej w piątki w Tygodniu Misyjnym.

 

PAPIESKIE DZIEŁO ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

W okresie ferii zimowych i w czasie wakacji organizuje się dla młodzieży „Wieczernik Misyjny“.

 

MISYJNE WARSZTATY DLA KATECHETÓW

W miesiącu październiku odbywają się misyjne warsztaty dla katechetów.

 

PAPIESKIE DZIEŁO ROZKRZEWIANIA WIARY – PDRW

W kilkudziesięciu parafiach archidiecezji krakowskiej są róże różańcowe, które modlą się za misje i obejmują patronatem misjonarzy.

 

NIEDZIELA MISYJNA I TYDZIEŃ MISYJNY

Ks. dyrektor Tadeusz Dziedzic oraz siostry klawerianki  wyjeżdżają do różnych parafii, aby mówić o misjach: Nowy Targ, Kraków – Wzgórza Krzesławickie, Skawinki, Poręba Wielka, Rzeszotary, Ślemień, Frydrychowice.

 

KATECHEZY O MISJACH I PDM

W ciągu całego roku szkolnego, nie tylko w Tygodniu misyjnym organizowane są katechezy o misjach w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich, na terenie całej archidiecezji krakowskiej.

 

OBECNOŚĆ W ŚRODKACH SPOŁECZNEGO PRZEKAZU

Z okazji  Archidiecezjalnych Kongresów Misyjnych Dzieci w Makowie Podhalańskim  wydane są specjalne płyty – „Zwiastun Kongresu“, które  rozsyłane są do różnych rozgłośni radiowych. Uczestniczyliśmy ponadto w trzech programach Radia Plus z informacjami o kongresie. O kongresie pisano w lokalnej prasie oraz w „Niedzieli“ i „Gościu Niedzielnym“ ( w specjalnym dodatku krakowskim).

 

MATERIAŁY FORMACYJNE

Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii w Krakowie publikuje  materiały formacyjne, jak „Kolędnicy misyjni“, okolicznościowe plakaty, obrazki i gadżety.

 

INTERNET

Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii posiada także własną stronę internetową, gdzie zamieszczane są ważniejsze informacje, filmy itp.

 

ADOPCJA MISYJNA

W związku z różnymi trudnościami w uzyskaniu podstawowego wykształcenia lub jego pogłębienia, zaproponowano tzw. „adopcję misyjną“ na odległość. Sprawa dotyczy osób młodych w Peru, dzieci w Tanzanii i Indiach. W tym celu wydrukowano specjalne druki ulotne, zawierające potrzebne informacje.

 

Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE