STRONA GŁÓWNA / DOŚWIADCZENIA MISYJNE / DOŚWIADCZENIA MISYJNE

DOŚWIADCZENIA MISYJNE

Od pewnego czasu do Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego Kurii przychodziły osoby świeckie, byli to studenci albo osoby już pracujące, które miały pragnienie wyjazdu na misje. Organizowane były dla nich kursy animatorów misyjnych, ale co dalej? Powoli rodziła się refleksja: skoro ludzie tutaj przychodzą i proszą o coś konkretnego to należy to odczytać jako znak czasu i trzeba się tym zająć poważnie. Już w październiku 2008 r., odbyło się pierwsze spotkanie z Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który na propozycję formacji misyjnej dla osób zgłaszających się do wydziału i zorganizowania wyjazdu na „doświadczenie misyjne” odpowiedział: „błogosławię wam, działajcie, a z tego z pewnością wyłonią się liderzy Kościoła Archidiecezji Krakowskiej”. Od listopada rozpoczęliśmy spotkania, raz w miesiącu, aby przygotować się do wyjazdu do Peru, gdzie pracują już dwie świeckie misjonarki z Archidiecezji Krakowskiej: Dominika Szkatuła (26 lat pracy w Peru) i Dorota Kozieł. Program spotkań opierał się na czterech zasadniczych filarach: formacji duchowej, misyjnej (wykłady z misjologi i duchowości misyjnej), życia we wspólnocie (kilkudniowe rekolekcje), konkretnej służbie na rzecz Kościoła (pomoc w organizowaniu „Kolędników Misyjnych”, Kongresu Misyjnego Dzieci, w pracy w Wydziale Duszpasterstwa Misyjnego). Okres ten obejmował także zgromadzenie środków finansowych i rzeczowych, przez poszukiwanie sponsorów. Placówki misyjne są zazwyczaj ubogie. Celem naszym jest niesienie pomocy najuboższym i wsparcie pracy misjonarzy. Wyjeżdżamy do Peru po to, by pomóc w realizacji projektów, które zawierają konkretne szczegóły pobytu i pracy w kraju misyjnym. Będziemy w miejscach, gdzie Msza święta jest odprawiana tylko dwa razy w roku z powodu braku kapłana. Poproszono nas o: katechezy i zajęcia z dziećmi, pomoce szkolne, pomoc pielęgniarską, lekarstwa, zakup benzyny na objazd do 20 wiosek, zakup nagłośnienia do kościoła, warsztaty szycia i gry na gitarze, zorganizowanie drużyny piłkarskiej. Nasze Misjonarki prowadzą także adopcję dzieci i młodzieży, którym dobroczyńcy z różnych krajów opłacają naukę w szkole, pragniemy i my w tym pomóc.

Wyjeżdżamy w dziewięcioosobowej grupie, która obejmuje takie osoby jak: kapłan, diakon, dwóch kleryków, dwie siostry zakonne i trzy osoby świeckie. Każdy będzie służył darami, jakie posiada i jakie zdobył w czasie studiów czy innych okazji. Chcemy być przede wszystkim świadkami Jezusa Chrystusa i nieść Go tam, gdzie jest jeszcze nieznany. Dziesiąta osoba świecka zgłosiła się do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, aby tam przygotować się na dłuższy wyjazd na misje.

Dziękujemy Księdzu Kardynałowi za błogosławieństwo i otwarte serce dla misji. Dziękujemy również wszystkim, którzy przygotowywali i wspomagali nas w tym przedsięwzięciu.

s. Bożena Najbar, klawerianka

ZOBACZ TAKŻE