STRONA GŁÓWNA / ANIMACJA MISYJNA W PARAFIACH

ANIMACJA MISYJNA W PARAFIACH

Miesiąc Misyjny w Archidiecezji Krakowskiej

Wydział Misyjny archidiecezji krakowskiej przygotował obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. By całą diecezję rozpalić duchem misji ad gentes do współpracy zostały zaproszone zgromadzenia zakonne, organizacji i wolontariaty misyjne z Krakowa i okolic. „Moim pragnieniem jest, aby każda parafia włączyła się w to wielkie wydarzenie” napisał w liście do Proboszczów arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

„Ochrzczeni i posłani”

Tematem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego ogłoszonego z okazji setnej rocznicy opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud będą słowa „Ochrzczeni i posłani” zwracające uwagę na powszechną misyjność Kościoła. „W naszych czasach, rozdartych tragediami wojny i zagrożonych zasmucającą chęcią podkreślania różnic i wzniecania konfliktów, niech z nowym zapałem zostanie zaniesiona do wszystkich Dobra Nowina, że w Jezusie przebaczenie zwycięża grzech, życie pokonuje śmierć, a miłość strach, dając poczucie bezpieczeństwa i nadzieję” pisze papież Franciszek w liście ustanawiającym Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Papież prosi by Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny był „intensywnym i owocnym czasem łaski”. Ma się to odbyć przez promowanie inicjatyw misyjnych, nasilenie modlitw, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego. Ojciec Święty chciałby aby podjęto „konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby obudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono”.

Wydarzenia centralne

Na poziomie całej diecezji wydział misyjny zaproponował liczne wydarzenia centralne. Były to celebracje Mszy świętych w intencji misji z udziałem sióstr zakonnych, kleryków, dzieci, młodzieży i studentów, koncerty oraz quiz wiedzy misyjnej dla dzieci i młodzieży, wystawa i festiwal filmów misyjnych. Szczegółowe informacje o wydarzeniach będą sukcesywnie udostępniane. – Odpowiedzmy z entuzjazmem na wezwanie Ojca Świętego Franciszka do odnowy misyjnej Kościoła – wzywa na wszystkich abp. Marek Jędraszewski.

Parafia źródłem misyjnego powołania

W naszej diecezji główny nacisk położony został  na wydarzeniach w parafiach, które odbywały się przez cały miesiąc październik. Do poszczególnych dekanatów oddelegowane zostały zakony, organizacje i wolontariaty misyjne. Do pomocy i włączania się w te inicjatywy proszeni są Księżą, katecheci, lokalni animatorzy i wspólnoty. – Chcemy aby wszystkie Kościoły i kaplice naszej diecezji przyjęły w swoje progi tych, którzy jakoś szczególnie włączają się w misyjną działalność Kościoła. A takich osób, zgromadzeń i inicjatyw świeckich w naszym rejonie jest wiele – mówi ks. Tadeusz Dziedzic, dyrektor wydziału misyjnego. Jak podkreśla wydział, każda parafia może wykazać się inicjatywą w organizowaniu nie tylko modlitw i niedziel misyjnych, ale także pikników, festynów, konkursów dla dzieci, katechez czy zbiórek na misyjne inicjatywy.

Wszystkich, którzy chcą włączyć się w organizacje wydarzeń na poziomie diecezji i parafii prosimy o kontakt z siostrą Bożeną Najbar z wydziału misyjnego: bozena.najbar1@gmail.com, +48 12 62 88 124, kom. 668 088 096

Inicjatywę wesprzeć można finansowo:
Numer konta: 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887
z dopiskiem Miesiąc Misyjny

Wideo

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
ZOBACZ TAKŻE