STRONA GŁÓWNA / PATRONAT MISYJNY / OBEJMIJ PATRONATEM

OBEJMIJ PATRONATEM

Z Archidiecezji Krakowskiej na misjach pracuje 123 misjonarek i misjonarzy:

12 kapłanów diecezjalnych (Tanzania, Brazylia, Chiny)
7 kapłanów na Ukrainie
1 kapłan w Rosji
54 zakonników
47 sióstr zakonnych
3 misjonarzy świeckich (Peru,  Macedonia)

Patronat Misyjny to duchowa i materialna troska o wybranego misjonarza. W tę formę pomocy misjonarzom można się włączyć w każdej chwili. W Wydziale Misyjnym dostępne są Patronaty w formie pocztówek i zakładek ze zdjęciem i podstawowymi informacjami o danym misjonarzu, a także propozycja modlitwy w jego intencji.

Ks. Marek Gizicki pracuje na misjach w Tanzanii od 2000 roku.

Marek Gizicki

Ks. Marek Gizicki, jest jednym z kilkunastu misjonarzy z archidiecezji krakowskiej. Swoje powołanie misyjne realizuje w Tanzanii, głosząc Ewangelię wśród Masajów. Patronat misyjny to uczestniczenie w jego posłudze misyjnej poprzez pomoc duchową i materialną.

wyjechał na misje: 2000 r.

dzień święceń kapłańskich: 18 maja 1991 r.

dzień imienin: 25 kwietnia

Adres:

Sunya Parish

P. O. Box 3044

Arushia

Tanzania – AFRYKA

e-mail: mgizicki@interia.pl

Bank Pekao S.A. III O/Kraków 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887 z dopiskiem: Patronat Misyjny dla ks. Marka Gizickiego.

MODLITWA

Błogosławiony bądź, Boże, za świadectwo Twoich misjonarzy. To Ty natchnąłeś ich serca zapałem apostolskim, że opuścili swe rodziny i ojczyznę, aby pojechać na ziemię sobie nieznaną i głosić Ewangelię tym, których uważają za swoich braci.

Błogosławiony bądź Boże, za wszystkie łaski, jakie spływają na ten lud, przez ich słowa, przez ich ręce oraz ich przykład.

Spraw, by z wiernym ludem wysławiali Ciebie i doszli do wiecznej ojczyzny zbawionych. Amen.

Ks. Piotr Pawlus, pracuje na misjach od 1989 r.

Piotr Pawlus

Ks. Piotr Pawlus, jest jednym z kilkunastu misjonarzy z archidiecezji krakowskiej. Od wielu lat swoje powołanie misyjne realizuje pracując w Tanzanii. Patronat misyjny to uczestniczenie w jego posłudze misyjnej poprzez pomoc duchową i materialną.

wyjechał na misje: 1989 r.

dzień święceń kapłańskich:

18.05.1986 r.

dzień imienin: 29 czerwca

Adres:

P. O. Box 93 Musoma

Tanzania – AFRYKA

MODLITWA

Błogosławiony bądź, Boże, za świadectwo Twoich misjonarzy. To Ty natchnąłeś ich serca zapałem apostolskim, że opuścili swe rodziny i ojczyznę, aby pojechać na ziemię sobie nieznaną i głosić Ewangelię tym, których uważają za swoich braci.

Błogosławiony bądź Boże, za wszystkie łaski, jakie spływają na ten lud, przez ich słowa, przez ich ręce oraz ich przykład.

Spraw, by z wiernym ludem wysławiali Ciebie i doszli do wiecznej ojczyzny zbawionych. Amen.

Bank Pekao S.A. III O/Kraków 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887 z dopiskiem: Patronat Misyjny dla ks. Piotra Pawlusa.

Ks. Roman Ciupaka od 2005 roku posługuje na misjach w Tanzanii.

tanzaniaromanciupaka1

tanzaniarc2

Ks. Wojciech Kościelniak pracuje na misjach od 1990 roku.

tanzaniawojciechkoscielniak1

tanzaniawk2

Ks. Konrad Caputa pracuje na misjach w Tanzanii od 1985 roku.

patronat KCKs. Kondrad Caputa, jest jednym z kilkunastu misjonarzy z archidiecezji krakowskiej. Posłany do Tanzanii, by wypełnić nakaz misyjny, jaki Jezus zostawił Kościołowi. Od wielu lat służy braciom i siostrom w tym afrykańskim kraju. Patronat misyjny to uczestniczenie w jego posłudze misyjnej poprzez pomoc duchową i materialną.

wyjechał na misje: 1985 r.

dzień święceń kapłańskich:

02.06.1985 r., Rzym

dzień imienin: 19 lutego

Bank Pekao S.A. III O/Kraków

88 1240 2294 1111 0000 3722 9887

z dopiskiem: Patronat Misyjny dla ks. Konrada Caputy

Adres:

P. O. Box 31 Shirati

Tanzania – AFRYKA

MODLITWA

Błogosławiony bądź, Boże, za świadectwo Twoich misjonarzy. To Ty natchnąłeś ich serca zapałem apostolskim, że opuścili swe rodziny i ojczyznę, aby pojechać na ziemię sobie nieznaną i głosić Ewangelię tym, których uważają za swoich braci.

Błogosławiony bądź Boże, za wszystkie łaski, jakie spływają na ten lud, przez ich słowa, przez ich ręce oraz ich przykład.

Spraw, by z wiernym ludem wysławiali Ciebie i doszli do wiecznej ojczyzny zbawionych. Amen.

Bank Pekao S.A. III O/Kraków 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887 z dopiskiem: Patronat Misyjny dla ks. Konrada Caputy.

Ks. Krzysztof Kasprzak pracuje na misjach w Tanzanii od 2015 roku.

Ks. Krzysztof Kasprzak, jest jednym z kilkunastu misjonarzy z archidiecezji krakowskiej. Od wielu lat swoje powołanie misyjne realizuje pracując w Tanzanii. Patronat misyjny to uczestniczenie w jego posłudze misyjnej poprzez pomoc duchową i materialną.

wyjechał na misje: 2015 r.

dzień święceń kapłańskich:

02.06.2007 r.

dzień imienin: 25 lipca

Adres:

Sunya Parish

P. O. Box 3044

Arusha

Tanzania – AFRYKA

MODLITWA

Błogosławiony bądź, Boże, za świadectwo Twoich misjonarzy. To Ty natchnąłeś ich serca zapałem apostolskim, że opuścili swe rodziny i ojczyznę, aby pojechać na ziemię sobie nieznaną i głosić Ewangelię tym, których uważają za swoich braci.

Błogosławiony bądź Boże, za wszystkie łaski, jakie spływają na ten lud, przez ich słowa, przez ich ręce oraz ich przykład.

Spraw, by z wiernym ludem wysławiali Ciebie i doszli do wiecznej ojczyzny zbawionych. Amen.

Bank Pekao S.A. III O/Kraków 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887 z dopiskiem: Patronat Misyjny dla ks. Krzysztofa Kasprzaka.

Ks. Janusz Zajda pracuje na misjach od 1990 roku

Ks. Janusz Zajda, jest jednym z kilkunastu misjonarzy z archidiecezji krakowskiej. Pracował w Tanzanii, Tunezji,  Sudanie Południowym, od czerwca 2018 roku w Tanzanii.  Patronat misyjny to uczestniczenie w jego posłudze misyjnej poprzez pomoc duchową i materialną.

wyjechał na misje: 1990 r.

dzień święceń kapłańskich: 21.05.1989 r.

dzień imienin: 21 listopada

Adres do korespondencji

P.O. Box 167

Dar es Salaam

Tanzania – AFRYKA

Bank Pekao S.A. III O/Kraków 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887

z dopiskiem: Patronat Misyjny dla ks. Janusza Zajdy

MODLITWA

Błogosławiony bądź, Boże, za świadectwo Twoich misjonarzy. To Ty natchnąłeś ich serca zapałem apostolskim, że opuścili swe rodziny i ojczyznę, aby pojechać na ziemię sobie nieznaną i głosić Ewangelię tym, których uważają za swoich braci.

Błogosławiony bądź Boże, za wszystkie łaski, jakie spływają na ten lud, przez ich słowa, przez ich ręce oraz ich przykład.

Spraw, by z wiernym ludem wysławiali Ciebie i doszli do wiecznej ojczyzny zbawionych. Amen.

ZOBACZ TAKŻE