STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / 6 STYCZNIA DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MISJOM

6 stycznia Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

6 stycznia Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

 

Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2022 r.

W tym roku duszpasterskim obchodzimy go pod hasłem: „Z Wieczernika aż po krańce świata”. Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślał związek Eucharystii z działalnością misyjną Kościoła. Uczył: „Uczestnicząc w Ofierze Eucharystycznej pojmujemy głębiej powszechność odkupienia i wynikającą z tego pilną misję Kościoła” (Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2004). Na zakończenie każdej Mszy św., kiedy celebrans żegna zgromadzenie słowami: „Idźcie, Ofiara spełniona”, wszyscy na wzór Trzech Mędrców wracających inną drogą do swojej ojczyzny powinni czuć się posłani jako „misjonarze Eucharystii” do wszystkich środowisk i to aż na krańce świata, by dzielić się wielkim darem, który otrzymali. Tradycyjnie już, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, składka na tacę zbierana w uroczystość Objawienia Pańskiego w kościołach całej Polski przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Jednym z głównych jej zadań jest opieka nad 1800 polskimi misjonarzami i misjonarkami, posługującymi na placówkach misyjnych w 99 krajach. Zadaniem Komisji Misyjnej jest także przygotowanie do przyszłych zadań ewangelizacyjnych kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz osób świeckich w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W tym roku do posłania misyjnego przygotowuje się 13 osób: 9 kapłanów diecezjalnych, 1 kapłan zakonny i 3 siostry zakonne. Przesyłamy do Waszej dyspozycji jako materiały animacyjne: okolicznościowy plakat na dzień 6 stycznia, mały plakat z numerem sms-a (jeżeli to możliwe prosimy o pozostawienie go na dłużej w gablotach), materiały liturgiczne wraz z komunikatem ks. bp. Jana Piotrowskiego, a także Kalendarz misyjny 2022. Wszystkie te materiały są gratisowe!
W imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz misjonarzy i misjonarek, korzystających z daru serca
złożonego na tacę w Waszych parafiach, składam serdeczne Bóg zapłać!

       O. dr Kazimierz Szymczycha SVD
Sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
Delegat ds. Misjonarzy

 

ZOBACZ TAKŻE