STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ADOPCJA MISYJNA DZIECI Z INDII

Adopcja Misyjna Dzieci z Indii

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Adopcja Misyjna dzieci z Indii"

Adopcja Misyjna Dzieci z Indii

Z Indii przesłano do adopcji 30 dzieci w wieku 7-8 lat. Jest to 13 dziewczynek i 17 chłopców. Dzieci te najczęściej pochodzą z rodzin poza kastowych zwanych Dalitami , czyli ludźmi wykluczonymi ze społeczeństwa.

WYKLUCZENI

System kastowy, zakorzeniony w religii oraz oparty na podziale pracy, narzuca rodzaj zajęć, które człowiek może wykonywać oraz społecznych relacji z innymi. Dla dalitów nie ma miejsca w podziale kastowym. Nie są uwzględniani nawet na najniższym poziomie. Są dosłownie wykluczeni. Status Dality jest związany z pracą, która jest uważana za rytualnie nieczystą, tak jak praca  w rzezi, wywożenie śmieci, czyszczenie latryn oraz wyprawianie skór. Każdy kto wykonuje te zadania jest postrzegany za nieczystego, a ta nieczystość jest uważana za zaraźliwą. 

CZĘSTO JADŁEM TO, CO LUDZIE ZOSTAWIALI DLA UMARŁYCH

Aż trudno uwierzyć, że dzieci muszą pracować w kamieniołomach, rozdrabniając i tnąc kamienie przez wiele godzin dziennie, tak jak robią to rodzice. Inne mieszkają na cmentarzu. Ich zadaniem jest pomagać rodzicom w kopaniu grobów i grzebaniu umarłych lub paleniu zwłok. Te pracę powierza się wyłącznie ludziom Dalit, czyli tym żyjącym poniżej systemu kastowego. Większość dzieci z cmentarza nie uczy się, bo albo szkoła jest za daleko, albo rodzice nie są w stanie pokryć opłat szkolnych. Na pytanie, czy nie boją się tam mieszkać, siedmioletni Ebinezer odpowiedział: Ależ gdzie tam, ja jestem przyzwyczajony, mieszkałem tam od urodzenia. Często jadłem to, co ludzie zostawiali dla umarłych. Zapytani kim chcieliby zostać w przyszłości, mała Mercyna odpowiedziała: Ja chciałabym być nikim. Życie wśród grobów nie daje dzieciom szans na rozwinięcie wyobraźni, na snucie marzeń. Żyją w świecie umarłych i to jest ich cały świat.

DYSKRYMINACJA JEST CENĄ JAKĄ PŁACĄ ZA WIARĘ

Dalitom chrześcijanom odmawia się dostępu do edukacji, pomocy ekonomicznej  i społecznej. Dalici chrześcijanie nie są traktowani na równi z Dalitami wyznającymi inne religie. Dalitom, którzy są chrześcijanami odmawia się wszystkich rządowych przywilejów. W Indiach prawie 70 % chrześcijan jest Dalitami, a dyskryminacja jest ceną jaką płacą za wiarę.

EDUKACJA

Wysoki procent współczesnych niewolników na świecie jest Dalitami. Uwięzieni w skrajnym ubóstwie są bardziej podatni na wszelkiego rodzaju wykorzystywanie, w tym handel ludźmi i niewolniczą pracę.

Niektórzy wykształceni Dalici zintegrowali się w miejskich hinduskich społeczeństwach, gdzie kasty są mniej ważne w życiu publicznym. Jednakże z powodu skrajnej nędzy oraz dyskryminacji w szkole, edukacja dalickich dzieci kończy się na szóstej klasie. Tylko 25 % dziewczynek uczęszcza do szkoły wyższej.

Sposobem na niesprawiedliwe traktowanie jest wykształcenie, które zaciera system kastowy i stwarza możliwości pracy. Odpowiednie wykształcenie pomaga w walce z dyskryminacją milionów ubogich ludzi, którzy poprzez swoje urodzenie zostali uznani za „nietykalnych”. Edukacja zachęca Dalitów dając im narzędzia, których potrzebują do lepszego życia dla siebie i ich rodzin. Każdy wykształcony Dalita rozpoczyna nowe życie z godnością jako wolny człowiek.

DOTYKANI Z MIŁOŚCIĄ

Pomimo, że nazwani są „nietykalnymi” to w rzeczywistości codziennie dotykani są brakiem szacunku, obojętnością, niesprawiedliwością i nienawiścią. Nawet jeśli nie spotkamy ich osobiście, to możemy zmienić ten negatywny krąg dotykając ich miłością, solidarnością, wsparciem i opieką. Przez nasze gesty miłości, możemy im pokazać, że są umiłowani przez Boga. Są tak samo ważni i kochani jak każdy inny człowiek na świecie.

Jeśli chcielibyście stworzyć łańcuch miłości i dołączyć do nas dotykając życia tych, którzy są dyskryminowani, ponieważ urodzili się w dalickiej rodzinie, możecie to zrobić przez: modlitwę czy przekazując ofiarę na edukację dzieci.

Ktoś zapytał: Jak można zmienić cokolwiek kształcąc jedno dziecko? To jest kropla w morzu. Św. Matka Teresa z Kalkuty odpowiedziałby: Bez tych kropel nie byłoby morza.

Na podstawie artykułu s. Marii Moryl opracowała s. Bożena Najbar

Możesz wesprzeć kształcenie dzieci Dalit w Indiach poprzez Adopcję Misyjną prowadzoną przez Siostry Klawerianki pracujące  w Wydziale Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, tel. 668 688 096

www.misje.diecezja.pl

Obecnie mamy zaadoptowanych 46 dzieci Dalit, które mogą się uczyć i mieszkać w internacie. Te dzieci z najbardziej dramatycznych sytuacji życiowych, przez okazane im gesty miłości, potrafią być radosne i żyć chwilą obecną. Niosą ze sobą brzemię ciężkiej przeszłości i potrzebują czasu, aby przyzwyczaić się do normalnego życia. Swoją radość wyrażają piosenką, tańcem i modlitwą.

Chcę pomóc: https://pomagam.pl/adopcja-indie-ajay

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA
ZOBACZ TAKŻE