STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM 28 X 2018

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym 28 X 2018

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym 28 X 2018

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym to okazja, by przyjść z pomocą prześladowanym za wiarę poprzez stałą modlitwę w ich intencji. Wypełniając przykazanie miłości nieprzyjaciół, módlmy się również za prześladowców. Zachęcamy także do włączenia się w działalność Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Krew niewinnych rozlewa się na całym świecie. Chrześcijanie doświadczają ciągłych prób przemocy. Ponieważ obawiają się o życie swoje i najbliższych, wciąż trwa wielki exodus z ich domów. Opuszczają swoje domy i  tam już nigdy nie powrócą. Żyją w katastrofalnych warunkach w obozach dla uchodźców, oczekując zakończenia konfliktu.

Dzięki ofiarom składanym do puszek, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie może realizować projekty pomocy dla prześladowanych chrześcijan.  Stowarzyszenie działa w 150 krajach całego świata niosąc pomoc, nadzieję i pojednanie Wszystkie akcje, można śledzić na stronie internetowej www.pksp.org.

Tam też można znaleźć modlitwy za prześladowanych chrześcijan.

Wszelkie wpłaty można kierować na jedno z poniższych kont:

PKO BP o/Warszawa 87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

IGN Bank Śląski o/Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7739

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

ul. Wiertnicza 142

02-952 Warszawa

Materiały liturgiczne na Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym są zamieszczone na stronie internetowej www.misje.diecezja-krakow.pl

Modlitwa za prześladowany Kościół

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,
 wzmocnij nasze Siostry  i Braci,
 którzy z powodu swej wiary 
są prześladowani.
 Obdarz ich swoją mocą  i wytrwałością,
 aby w każdym ucisku
pokładali w Tobie całą swą ufność,
 a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa
      w ofierze Chrystusa 
i obdarz pewnością, że ich imiona
 są zapisane w Księdze Życia.
 Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża,
 a w utrapieniu ustrzeże 
ich chrześcijańską wiarę. 
Przez Chrystusa Pana naszego.
 Amen

ZOBACZ TAKŻE