STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / GALA NA ZAKOŃCZENIE MIESIĄCA MISYJNEGO

GALA na zakończenie Miesiąca MisyjnegoNAPRAWDĘ POWIAŁO DUCHEM BOŻYM

Tak wielkiego zaangażowania i otwarcia na misje nie widziałam w Archidiecezji Krakowskiej, a pracujemy w Wydziale Duszpasterstwa Misyjnego jako zgromadzenie misjonarek sióstr klawerianek od ponad 30 lat.

Naprawdę powiało Duchem Bożym, To sam Pan Bóg przenikał nas wszystkich w tym dziele i prowadził. On sam dawał wskazówki jak i gdzie iść, i co mówić.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019 ogłosił Papież Franciszek. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Dokładna data wydania listu: 29 XI 1919 rok.

 

“Aby obudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono”

 

Papież Franciszek zwraca uwagę na powszechną misyjność Kościoła. „W naszych czasach, rozdartych tragediami wojny i zagrożonych zasmucającą chęcią podkreślania różnic i wzniecania konfliktów, niech z nowym zapałem zostanie zaniesiona do wszystkich Dobra Nowina, że w Jezusie przebaczenie zwycięża grzech, życie pokonuje śmierć, a miłość strach, dając poczucie bezpieczeństwa i nadzieję” pisze papież Franciszek w liście ustanawiającym Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Papież prosi by Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny był „intensywnym i owocnym czasem łaski”. Ma się to odbyć przez promowanie inicjatyw misyjnych, nasilenie modlitw, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego. Ojciec Święty chciał aby podjęto „konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby obudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono”.

Odpowiadając z entuzjazmem na wezwanie Ojca Świętego wzywającego do odnowy misyjnej – Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Archidiecezji Krakowskiej zaprosił do współpracy zgromadzenia zakonne, organizacje i wolontariaty misyjne działające na terenie archidiecezji krakowskiej.

„Moim pragnieniem jest, aby każda parafia włączyła się w to wielkie wydarzenie” napisał w liście do Proboszczów arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

 

Temat Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie”

 

Pierwszym dziełem misyjnym jest Modlitwa

Na poziomie całej archidiecezji wydział duszpasterstwa misyjnego zaproponował liczne wydarzenia centralne. Pierwszym dziełem misyjnym jest modlitwa, dlatego zorganizowane były liczne celebracje Mszy świętych w intencji misji z udziałem sióstr zakonnych, kleryków dzieci, młodzieży i dorosłych. „Wielka Cisza” w intencji misji to adoracja Pana Jezusa tak gdzie jest zwyczaj całodziennego wystawienia Najświętszego Sakramentu.
Eucharystia, Wielka Cisza, Uwiebienie
 

Modlitwa jest duszą misji
Modlitwa jest pierwszym dziełem misyjnym, dlatego zostały zorganizowane liczne celebracje Mszy Świętych w intencji misji oraz Uwielbienie i Wielka Cisza z Jezusem obecnym  w Najświętszym Sakramencie – wszędzie tam, gdzie jest On wystawiony do adoracji.

Zostały wydane obrazki z modlitwą za misje na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
ułożoną przez Papieża Franciszka i rozdawane w szkołach i parafiach

Przewodnik na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Kongregacja Ewangelizacji Narodów wydała przewodnik na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w j. włoskim. Został on także przetłumaczony na j. francuski, angielski, hiszpański, portugalski, arabski (Liban) i amharski (Etiopia). Na język polski została przetłumaczona jedna część przewodnika.
Rozważania do czytań na każdy dzień Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego
W Przewodniku na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, zostały zamieszczone rozważania do czytań liturgii Mszy świętych na każdy dzień miesiąca Października. Na stronie internetowej Wydziału Misyjnego zamieszczone jest ich tłumaczenie.

Wystawa Misyjna &lt
1-31 października 2019 na plantach krakowskich

1 października na plantach (między ul. Franciszkańską a Wiślną) została otwarta wystawa fotografii obrazująca konkretne problemy ludzi z krajów misyjnych (m.in. wykluczeni, opuszczone, analfabetyzm, dzieci wojny, niepełnosprawni). Wystawa prezentuje także zaangażowanie zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich oraz świeckich wolontariatów misyjnych w pomoc jaką niosą ludziom w krajach misyjnych.

 

Quiz Wiedzy o Misjach
w szkołach podstawowych i średnich

Zostały opracowane pytania do Quizu Wiedzy Misyjnej na trzech poziomach wiekowych: klasy IV-V; klasy VI-VIII oraz szkoły średnie. Katecheci i nauczyciele zgłaszający szkoły do Quizu otrzymali linki do materiałów umożliwiających przygotowanie dzieci i młodzieży do Quizu oraz Przewodnik do przeprowadzenia Quizu w programie Kahoot. Quiz został przeprowadzony w 30 szkołach.

Konkurs Plastyczny

Temat: „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie”
Do Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego nadeszło 450 prac plastycznych, które wykonały dzieci szkół podstawowych. Dzieci i młodzież odpowiedziały hojnie na zaproszenie do rysowania i malowania na temat Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

Koncert

Śpiew i muzyka z Redukcji (misji) Jezuickich w wykonaniu Chóru Dysonans
odbył się 12 października 2019 r., w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie.
 
Systematyczne badania naukowe z dziedziny muzykologii udostępniły muzykę strzeżoną w katedrach, misjach i archiwach Ameryki – ukazując jej ogromny rozmiar, kunszt, atrakcyjność, różnorodność i tożsamość własną. Msze polifoniczne, nieszpory, lamentacje, antyfony, opery sakralne (niektóre z tekstami w językach Indian), hymny, koncerty i sonaty barokowe – by wymienić tylko niektóre z form literacko-muzycznych zachowanych w archiwach Ameryki – zaczęły być wykonywane w najbardziej prestiżowych katedrach i salach koncertowych wszystkich kontynentów.
Boliwia zachowała jedne z największych kolekcji muzyki minionych wieków w całej Ameryce. Ale to, co najbardziej wyróżnia Boliwię spośród innych krajów Ameryki, to fakt, że jedynie w Boliwii społeczności Indian Chiquitos i Indian Moxos zachowały muzykę z byłych redukcji (misji) jezuickich, która stosowana była przez misjonarzy jako narzędzie ewangelizacji Indian i która była komponowana przez Indian. Prawie 13 tysięcy stron muzyki barokowej strzeżonej, stosowanej w liturgiach i kopiowanej przez indiańskich muzyków aż do początku XXI w. – ostatnia kopia muzyki barokowej z dżungli Boliwii nosi datę, rok 2005 – jest jedynym na świecie świadectwem i miejscem, gdzie muzyka barokowa nigdy nie wyszła z użycia.
Dziś ta muzyka podbija świat, zaś na terenie gdzie ona powstała, co dwa lata odbywa się jeden z największych festiwali muzyki dawnej na świecie, Festiwal Misji Indian Chiquitos, w którym uczestniczą muzycy z czterech kontynentów i ponad 20 krajów świata.
Repertuar koncertu skupił się głównie na kompozycjach pochodzących z archiwów amerykańskich, wydanych przez misjonarza i muzykologa, ks. prof. Piotra Nawrota. Poza muzyką komponowaną dla wielkich katedr Ameryki Południowej, w programie znalazły się kompozycje, których tekst pisany był w językach Indian: nahuatl, quechua, guarani oraz chiquitano.
Oklaskom, na końcu występu chóru, nie było końca.

Śpiew poruszył najgłębsze struny obecności Boga w nas

 

Filmy, Prezentacje, Spotkania

 
Pola Dialogu – Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Krakowie przy ul. Stradomskiej 6 zaprasza na filmy i prezentacje oraz wystawy i spotkania ze świadkami wiary. Mogliśmy się tam dowiedzieć o skutecznej pomocy niesionej członkom Kościoła, rozsianym po całym globie, zwłaszcza prześladowanym chrześcijanom
Podczas całego miesiąca można było zobaczyć wystawę fotograficzną podejmującą tematykę misji.
Pola Dialogu, ul. Stradomska 6, pn-pt: 9-17 (od września b.r.) tel.: +48 512 194 534

PODZIĘKOWANIE

Pragniemy podziękować przede wszystkim Panu Bogu za dar Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który otworzył wiele serc na misję Chrystusa, który powierzył nam szczególne słowa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Modlitwa ułożona przez Papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny rozbrzmiewała w Kościołach i szkołach.
Słowa wdzięczności kierujemy do Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego za objęcie Patronatem Honorowym Wydarzeń Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego i uwrażliwienie Kleryków krakowskich seminariów na potrzeby misji.
Dziękujemy Ks. Biskupowi Janowi Zającowi i Ks. Biskupowi Janowi Szkodoniowi za przewodniczenie celebracjom Mszy Świętych w różnych miejscach i okolicznościach.
Ks. Biskupowi Damianowi Muskusowi za otwarcie wystawy misyjnej na plantach krakowskich.
Słowa wdzięczności kierujemy dla Dyrektora Wydziału Katechetycznego Ks. Andrzeja Kieliana za współpracę i zorganizowanie podczas Dnia Katechetycznego wykładów na temat Papieskich Dzieł Misyjnych.
Wszystkim Kapłanom, Siostrom zakonnym, Katechetom dziękujemy za zorganizowanie spotkań z Misjonarzami w parafiach i szkołach. Wszystkim dekanatom zostali przydzieleni Misjonarze zarówno zakonni jak i świeccy.
Dzięki zaangażowaniu tak wielu Katechetów i Nauczycieli został przeprowadzony w szkołach Quiz Wiedzy Misyjnej oraz Konkurs Plastyczny.
Dziękujemy chórowi Dysonas z Poznania, który po mistrzowsku wykonał śpiew  z Redukcji (Misji) Jezuickich w czterech językach Indian z Ameryki Południowej. Ten śpiew poruszył najczulsze struny obecności Boga w nas.
Dziękujemy Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty Barbarze Nowak za objęcie Patronatem Honorowym Quizu Wiedzy Misyjnej oraz Koncertu z Redukcji Jezuickuch z Ameryki Południowej.
Dziękujemy Zespołowi Jaspis i „Głosowi na Pustyni” za animowanie muzyczne wraz z flagami – Gali Misyjnej
Dziękujemy konweransjerkom Monice Rybczyńskiej i Annie Marek za prowadzenie Gali
Monice Rybczyńskiej za grafikę Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, plakaty, ulotki i wystawę.
Małgorzacie Gadomskiej za wykonanie Quizu Wiedzy Misyjnej
Dziękujemy Radiu Pallotti za transmisję na żywo Gali, a na FB transmisję video
Dziękujemy mediom: TVP 3 Kraków, Radiu Plus, Franciszkańska 3 Tygodnikom: Niedziela, Gość Niedzielny, Żródło, TBC Projekt – za wykonanie wystawy misyjnej, Quizu Wiedzy Misyjnej, wywiady z misjonarzami i towarzyszenie medialne wydarzeniom Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.
30 X – godz. 18.00 – Wieczór Filmowy w Polach Dialogu kończący miesiąc misyjny

ZOBACZ TAKŻE