STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KOLĘDNICY MISYJNI

KOLĘDNICY MISYJNI 

Kolędnicy Misyjni 2019

 

Już od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczniemy na nowo przygotowywać się do Bożego Narodzenia. Niech nam nie będzie obojętne, że w tylu miejscach świata ludzie nie znają Jezusa, nie przygotowują się do Świąt, nie znają radości z Narodzin Pana. Cieszę się, że w naszej Archidiecezji, coraz więcej parafii i szkół bierze udział w akcji Kolędników Misyjnych. W ten sposób wypełniać będziemy powołanie do bycia misjonarzem, świadkiem Jezusa, wynikające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Pan Jezus w tajemnicy Eucharystii daje nam siłę do tego, aby dobrze wypełnić to powołanie. Dzieci, które biorą udział w misyjnym kolędowaniu pogłębiają swoją wiarę, a zbierając ofiary pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych.                                                                                         

Drodzy Kapłani, Katecheci, Rodzice

Pomóżcie dzieciom, które poprzez kolędowanie są otwarte na dzielenie się wiarą z innymi. Potrzebują jednak pomocy i opieki dorosłych. Niech dzięki wspólnemu wysiłkowi opiekunów i dzieci Święta będą przeżyte radośnie i z nadzieją, że Dobra Nowina o Narodzinach Mesjasza dotrze do wszystkich zakątków świata.

Amazonia

W tym roku nasze kolędowanie misyjne skierowane jest w sposób szczególny do dzieci w Amazonii. Nie zapominamy też o dzieciach, wśród których pracują misjonarze z Archidiecezji Krakowskiej: w Tanzanii, Peru, Brazylii, Chinach i na Ukrainie.

 

26 grudnia – Rozesłanie Kolędników Misyjnych w Parafiach

 

Liturgia Rozesłania Kolędników Misyjnych

Wstęp

Bardzo zmieniła się od wczoraj atmosfera liturgii, która dziś przepełniona jest męczeńską krwią św. Szczepana. Jego świadectwo pokazuje nam, jak my powinniśmy odpowiedzieć na Bożonarodzeniowe wezwanie Jezusa i przypomina równocześnie, że nie ma wiary bez osobistego wyrzeczenia i ofiary. Niech ta święta liturgia da nam moc do dawania świadectwa żywej wiary.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Dzień śmierci męczenników nazywano w starożytności chrześcijańskiej dniem narodzin dla nieba (dies natalis). To niebo zobaczył Szczepan w chwili swej śmierci. To niebo zobaczy każdy z nas, kto wytrwa w prześladowaniach dla prawdy, Ewangelii i Jezusa Chrystusa żyjącego dzisiaj w Kościele. Z uwagą wsłuchajmy się    w słowo, które teraz skieruje do nas Pan.

Modlitwa wiernych

Z radością i ufnością w sercu zanieśmy do naszego Ojca prośby

  1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby wszyscy, którzy uznają się za uczniów Chrystusa pielęgnowali w sobie ducha misyjnego i pełni zapału głosili Ewangelię całemu światu. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się  za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby umacniani łaską Chrystusowej miłości, przez głoszone słowo i składane świadectwo prowadzili ludzi wszystkich ras i języków do prawdy. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za Kolędników Misyjnych, aby ich przesłanie i poniesiony trud otwierał serca wszystkich na potrzeby duchowe i materialne dzieci w krajach misyjnych. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, by nie zabrakło tych, którzy zatroskani o zbawienie świata poniosą światło Chrystusa do ludów, które jeszcze nie poznały i nie umiłowały Jedynego Pana. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za misjonarzy, aby strzegła ich Boża Opatrzność, umacniały dary Ducha Świętego oraz ożywiała miłość Chrystusa. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za zmarłych misjonarzy i misjonarki oraz tych, którzy za życia angażowali się w misyjne dzieło Kościoła, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzył ich radością, pokojem i szczęściem wiecznym. Ciebie prosimy…
  7. Módlmy się o pokój na świecie, aby ludzie zaniechali wojen, prześladowań, kłótni  i nienawiści. Ciebie prosimy…
  8. Módlmy się za nas samych, byśmy potrafili dawać świadectwo o Bogu w naszych środowiskach. Ciebie prosimy…

Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy, byśmy uradowani przyjściem Chrystusa, dawali świadectwo gorliwej wiary wszędzie tam, gdzie żyjemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Procesja z darami – komentarz

Do ołtarza przynosimy nasze dary.

Pismo Święte – Prosimy Cię Panie, aby Słowo Boże było czytane we wszystkich językach świata.

Różaniec – z pragnieniem, aby Maryja była przewodniczką na misyjnych drogach.

Globus – Prosimy Cię Panie, aby do wszystkich ludzi na globie ziemskim dotarła Ewangelia.

Płaczące dziecko z Amazonii – Prosimy Cię Panie, aby prawa dzieci Amazońskiej dżungli były szanowane i respektowane.

Tykwa na wodę – Prosimy Cię Panie, aby nigdzie na świecie nie brakowało wody pitnej.

Skarbonka – Prosimy Cię Panie, aby nikt na ziemi nie cierpiał z powodu biedy.

Chleb i wino – z pragnieniem, aby przemienione w Ciało i Krew Pana stały się źródłem mocy i odwagi w głoszeniu światu Ewangelii.

Przed rozesłaniem

Na wytrwanie w dawaniu świadectwa Jezusowi, który jest Panem historii przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Błogosławieństwo i rozesłanie Kolędników Misyjnych

Wszechmogący Boże, Ty posłałeś na świat swojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, by głosił ludziom Ewangelię zbawienia, wysłuchaj prośby zgromadzonego tu ludu i prowadź wszystkich do poznania Twojej prawdy.

Spojrzyj łaskawie na wspólnotę zgromadzonych tutaj Dzieci, które jako Misyjni Kolędnicy pragną głosić radość z narodzenia Twego Syna, niech znajdą życzliwe przyjęcie w domach naszych Rodaków.

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen

 

Z KOLĘDĄ MISYJNĄ W DOMU

 

Wspólny śpiew: Dzisiaj w Betlejem

Wszyscy:

Przychodzimy do Was z radosnym przesłaniem

Poruszeni pięknym anielskim śpiewaniem.

W Betlejem blisko Jeruzalem

Narodziło się Dzieciątko małe

KRÓL:

Kim jest to Dzieciątko, pytają się wszyscy,

Bo nad stajenką dziwna gwiazda błyszczy.

To Zbawiciel świata, człowieka każdego,

Posłany przez Ojca z nieba wysokiego.

MARYJA:

Dla was Go zrodziłam, dla całego świata

JÓZEF:

Przyszedł, by każdego, mieć za siostrę i brata

PASTERZ:

My pierwsi świadkowie tak wielkiego cudu

Wiemy, że on przyszedł dla każdego ludu

DZIECKO AFRYKAŃSKIE

U nas, w naszych krajach bardzo umęczonych

Wojnami i głodem bardzo doświadczonych,

Prowadzeni wiarą są misjonarze

Przynieśli nam Boga i Jego Słowo w darze.

PASTERZ:

Moja siostro, bracie z różnych części świata

Każde polskie dziecko o tobie pamięta

DZIECKO Z AMAZONII

Dlatego prosimy, Drodzy Gospodarze

Dajcie coś tym umęczonym dzieciom w darze

(potrząsnąć skarbonką)

Niech każdy gest dobroci i otwartości

Będzie powodem prawdziwej radości.

ANIOŁ:

Kiedyś tam w Betlejem, ja byłem posłany

Dzisiaj ten przywilej wam zostaje dany

PASTERZ:

Niech Wam mały Jezus błogosławi

MARYJA:

Jeżeli będziecie mieli otwarte serca dla innych, On was nie zostawi

KRÓL:

Będzie z wami zawsze, będzie was prowadził

WSZYSCY:

Za wasze dobre serca i życzliwe przyjęcie

Boże błogosławieństwo niech przez cały ten rok z wami będzie

Wręczenie pamiątki

KOLĘDA

 

ZOBACZ TAKŻE