STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / NAGRODA DLA MISJONARKI DOMINIKI SZKATUŁY OD EPISKOPATU PERU

Nagroda dla Misjonarki Dominiki Szkatuły od Episkopatu Peru
Komisja Episkopatu Peru do Spraw Społecznych (CEAS) przyznała Dominice Szkatule, misjonarce świeckiej z archidiecezji krakowskiej, ogólnokrajową Nagrodę pn. „Proroczy głos Kościoła w duszpasterstwie społecznym, prawach człowieka i służbie ubogim”. Nagroda została wręczona Laureatce w dniu 11 marca 2024 r. w siedzibie Episkopatu Peru w Limie. Oprócz Dominiki, nagrodę otrzymali również kardynał Pedro Barreto Jimeno SJ, emerytowany arcybiskup Huancayo.

Dominika od ponad 40 lat posługuje w Peru. Od roku 1982 miejscem jej misyjnej posługi jest Wikariat Apostolski San José del Amazonas, gdzie obecnie żyje w parafii Angoteros wśród Indian Kichwas nad rzeką Napo i współorganizuje duszpasterstwo ludności autochtonicznej w Wikariacie.

Szczególne miejsce w sercu Dominiki zajmują ludzie najbardziej opuszczeni, trędowaci i Indianie. Często zamieszkują najdalsze obszary Wikariatu, do których rzadko docierają misjonarze. To są peryferie Wikariatu, gdzie Dominika z radością przebywa dzieląc się nie tylko Dobrą Nowiną o Chrystusie, ale również walcząc o godne życie tych ludzi oraz o poszanowanie ich praw w amazońskiej dżungli. W uzasadnieniu do Nagrody wskazano, iż „Dominika od ponad 40 lat towarzyszy miejscowej ludności w obronie praw człowieka. Robi to w swoim charakterystycznym stylu, z delikatnym i serdecznym uśmiechem, kreatywnie i z dużą ilością energii”.

Odbierając Nagrodę i dziękując za jej przyznanie, Dominika podkreśliła rolę kobiet w Wikariacie, gdzie stanowią one 90 % „misyjnej kadry”. Powierzano im istotne dla funkcjonowania Wikariatu zadania, jak np. budowanie struktur parafialnych i kierowanie parafią, koordynowanie duszpasterstwa, odpowiedzialność za prowadzone przez Wikariat dzieła miłosierdzia, czy wreszcie urząd ekonoma Wikariatu. Wspomniała też, że przeżywany obecnie synod o synodalności zachęca do budowania Kościoła Chrystusa, w którym kobiety i mężczyźni pracują na równi, dzieląc się odpowiedzialnością i wspólnie podejmując decyzje. Dominika podziękowała również za swoje powołanie misjonarki świeckiej. Stwierdziła, iż czuje się bardzo uprzywilejowana pracując wśród biednych, bo oni poruszają jej serce i w nich rozpoznaje Boga.

Przyznana Dominice Nagroda jest docenieniem jej zaangażowania na rzecz najbiedniejszych, zwłaszcza tubylczej ludności zamieszkującej eksploatowaną na szeroką skalę Amazonię. Gratulacje!

 

Galeria

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA
ZOBACZ TAKŻE