STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / SŁUCHAM SERCA

SŁUCHAM SERCA

SŁUCHAM SERCA

SŁUCHAM SERCA

Proponowana „droga” koresponduje z nową książką na temat „duchowości serca” Papieża Franciszka. „Życie Ducha. Bóg przemawia do serca człowieka” – taki tytuł nosi książka zawierająca refleksje Papieża Franciszka dotycząca życia duchowego.

Publikacja zawiera słowa Papieża wybrane z jego publicznych wypowiedzi i dokumentów. „Papieskie nauczanie koncentruje się coraz bardziej wokół myśli teologicznej i antropologicznej, którą sam Ojciec Święty nazywa «duchowością serca». Integruje ona wielkie tradycje Kościoła, łącznie z ignacjańską” – powiedział ks. Nardin, który swoją pracę doktorską poświęcił właśnie duchowości serca.

Książka nie jest jedynie zbiorem refleksji, ale czymś na kształt podręcznika teologiczno-duchowego, którego celem jest doprowadzenie nas do żywej relacji z Ojcem, przez Jezusa w Duchu Świętym. „Może mieć ona znaczny wpływ na uzdrowienie nas z zatwardziałości ducha, pomóc w nauczeniu się duchowego rozeznawania, zarówno osobistego jak i duszpasterskiego, oraz dostrzegania znaków, które Opatrzność pozostawia nam każdego dnia” – napisał w przedmowie kard. De Donatis. (Łukasz Sośniak SJ – Watykan)

SŁUCHAM SERCA jest to propozycja „drogi” skierowanej do osób począwszy od tych najmłodszych po najstarszych. Ma ona swoje osadzenie w realnej rzeczywistości, która nas otacza i kształtuje. Żyjemy w czasach, które stawiają coraz więcej pytań, a przynoszą coraz mniej odpowiedzi, czasach, gdzie dominuje konsumpcja i sukces, agresja i przemoc, a co za tym idzie doświadczenie pustki duchowej. Pragniemy dotrzeć do ludzi poszukujących prawdy dla swojego życia. Podejmowane tematy będą próbą wychodzenia naprzeciw potrzebom i problemom, których doświadczamy na co dzień. Kontekst misyjny w różnorodny sposób wpisuje się w podejmowane treści i ubogaca w nowe doświadczenia Kościoła, który jest z natury swojej misyjny.

Celem proponowanej drogi: „Słucham Serca” jest całościowe kształtowanie osoby. Stąd wynikający z wieku podział na obszary wiekowe, które nazwaliśmy strefami. Punktem wyjścia jest duchowość ignacjańska, która jest wyposażona w odpowiednie narzędzia do odnajdywania Boga i proponowania wartości dla dobra swojego i innych ludzi. Celem nie jest tylko przekazywanie informacji, ale formowanie całej osoby. Głęboka formacja wiary, dążenie do zintegrowania osoby, troska o bezpieczne i zdrowe otoczenie, zaangażowanie w międzykulturowość i służbę misjom oraz postawa gotowości uczenia się przez całe życie – to priorytety, które sobie stawiamy.

Do podjęcia tego rodzaju formacji duchowej skłoniło nas wiele współtowarzyszących wydarzeń. Są nimi: Rok Rodziny, Rok św. Józefa, Rok Ignacjański z okazji 500 – lecia od nawrócenia św. Ignacego z Loyoli (20 maja 1521), 400 – lat od jego kanonizacji i współtowarzysza św. Franciszka Ksawerego, 100 lat od śmierci bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, nazywanej Matką Afryki.

Św. Ignacy Loyola był znawcą serc. Znał serca ludzi i miał „wewnętrzne poznanie” Jezusa Chrystusa. Chodzi o to, aby wewnętrznie poznać miłość Boga, jak objawia się ona w Jezusie, w Jego Sercu. W tym roku, w sposób szczególny, dokonamy aktu poświęcenia naszej Ojczyzny Sercu Pana Jezusa.

W te bezprecedensowe, szczególne znaki czasu, wpisujemy naszą gotowość do prowadzenia dialogu z osobami bez względu na to w jakiej sytuacji życiowej się znajdują. Spotkania, w każdej grupie wiekowej, odbywać się będą on-line na platformie Zoom.

Proponowane strefy:

Strefa Serduszka – wprowadza w świat uczuć, wiary i duchowości – program obejmuje dzieci od 3 do 6 lat.

Strefa Marzeń – wprowadza w świat różnych pragnień – obejmuje dzieci od klasy 1 do 3 Szkoły Podstawowej.

Strefa Poszukiwacza – to przestrzeń ciekawych inspiracji. Mieć oczy do patrzenia i uszy do słuchania. Pójście za wzorami ludzi wielkiego serca – obejmuje dzieci od klasy 4 do 6 Szkoły Podstawowej.

Strefa Walki – to wejście w serce, które jest polem bitwy, gdzie toczy się niesamowita walka. Tu dochodzą do głosu między innymi motywy osobistego działania – obejmuje klasy od 7 do 8 Szkoły Podstawowej.

Strefa Strzelca – to obszar mojego „ja”, służby i świadectwa – obejmuje młodzież Szkół Średnich.

Strefa Wyboru – to przestrzeń decydowania. Całe życie składa się z podejmowania decyzji: iść tam czy gdzie indziej, wybrać ten czy inny zawód, zdecydować się na tego czy innego człowieka jako swojego partnera życiowego, zdecydować się na życie czy przeciw życiu – To strefa dla Studentów.

Strefa Rzeczywistości – to postrzeganie siebie i swoich wewnętrznych poruszeń, aby poznać i rozumieć to, co zasadnicze w człowieku, a także, by w ten sposób znaleźć pogłębiony sposób dojścia do innych – tę strefę rezerwujemy dla Dorosłych, nie będących już studentami czy uczniami. Ćwiczenia duchowe św. Ignacego są filtrem w rozeznawaniu, do którego wzywa nas Bóg.

Strefa Uważności – dla tych, którzy czują lepiej i postrzegają bardziej. To strefa dla niepełnosprawnych intelektualnie.

Strefa Lidera – Propozycja prowadzenia warsztatów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w trybie zdalnym. Warsztaty prowadzi Fundacja Fylion.

Strefa Konkursów – dla dzieci i młodzieży. Konkursy będą organizowane w czasie spotkań oraz po zakończeniu poszczególnych etapów formacji.

Strefa Materiałów do pobrania – linki do prezentacji z przeprowadzonych spotkań będą umieszczane bezpośrednio po zakończeniu spotkania.

Formularze zgłoszeniowe na spotkania on-line dla poszczególnych stref

Z powodu pandemii proponujemy spotkania on-line, które odbywać się będą dla dzieci i młodzieży w godzinach pracy przedszkoli i szkół, dla dorosłych w godzinach wieczornych. Łączymy się na platformie Zoom. Linki do spotkań będą umieszczane na przesłane adresy e-mailowe w formularzu zgłoszeniowym. Każda strefa ma swój formularz zgłoszeniowy

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA
ZOBACZ TAKŻE