STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / RELACJA Z X NOWOTARSKIEGO DNIA MISYJNEGO

Relacja z X Nowotarskiego Dnia Misyjnego
„Misje Sercem Kościoła” – stały się myślą przewodnią tegorocznego Tygodnia Misyjnego w Kościele i dziesiątego Nowotarskiego Dnia Misyjnego. Do Miejskiego Centrum Kultury wraz nauczycielami i wychowawcami licznie przybyli uczniowie ze szkół podstawowych i średnich z miasta i gminy Nowy Targ. Na widowni zasiedli zaproszeni goście, a wśród nich: ks. Tadeusz Dziedzic-Dyrektor Wydziału Misyjnego Archidiecezji Krakowskiej, siostra Teresa Łukasz ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego, siostry Klawerianki od św. Piotra Klawera, Pani Dorota Słońska-Halczak starszy wizytator Kuratorium Oświaty oddział Nowy Targ, Pani Danuta Hajnos prezes Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej im. dr Jana Bednarskiego, wolontariuszka Pani Izabela Ostrowska z Open Doors oraz Pani Marta Omieczyńska Dyrektor Biura Fundacji im. Heleny Kmieć.

Na początku spotkania głos zabrała Pani Marta Sokołowska Dyrektor I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, nawiązując w swojej wypowiedzi do idei działalności misyjnej kościoła oraz historii Nowotarskich Dni Misyjnych. Po przemówieniu na scenie pojawili się twórcy i organizatorzy spotkań misyjnych dla dzieci i młodzieży: ks. Ryszard Kilanowicz, Pan Wojciech Grzybek, Pani Maria Kopeć, s. Bożena Najbar, czyli osoby wspierające tę wspaniałą inicjatywę. Wszyscy otrzymali pamiątkowy dyplom i misyjny upominek. Nie mogło zabraknąć również rozstrzygnięcia konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, który nosił tytuł: „Dla mnie misje to…”. Poziom wykonanych prac był bardzo wysoki, a najlepsze zostały oczywiście nagrodzone. W dalszej części uroczystości zaproszeni misjonarze opowiadali o pracy misyjnej w Boliwii, na Filipinach, w Tanzanii czy Korei Północnej; o Helenie Kmieć oraz o prześladowaniu chrześcijan w różnych krajach na świecie. Uczniowie mogli wziąć udział w warsztatach misyjnych, nauce śpiewania w języku suahili, zwiedzić wystawę „Madonny świata”, ukazującą różne wizerunki Matki Jezusa Chrystusa i duchowej Matki wszystkich ludzi na całym świecie, o której opowiadał ojciec dr Piotr Sokołowski – misjonarz Zgromadzenia Księży Werbistów. Zarówno dzieci jak i młodzież mogli także odwiedzić Misyjne Muzeum przygotowane przez Siostry Klawerianki.

Organizatorem wydarzenia było I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu wraz z koordynatorami: ks. Michałem Dziedzicem, panem Wojciechem Grzybkiem i ojcem Piotrem Sokołowskim, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu. Mamy nadzieję, że spotkanie z misjami pogłębi wśród uczestników wiedzę na temat krajów, w których głoszona jest Dobra Nowina oraz uwrażliwi wspieranie duchowe i materialne mieszkańców tych terenów.

Dziękujemy sponsorom wydarzenia: Towarzystwu Bursy Gimnazjalnej im. dr. Jana Bednarskiego pw. św. Stanisława Kostki, Przedsiębiorstwu Kamieniarskiemu „Wolski”, MCK Nowy Targ, parafii NSPJ w Nowym Targu oraz Zgromadzeniu Słowa Bożego za misyjne materiały przekazane uczestnikom spotkania. Wyrazy wdzięczności za przygotowanie i przebieg całego wydarzenia kierujemy do Dyrekcji Szkoły, ojca dr Piotra Sokołowskiego, wolontariuszy, konferansjerów oraz Szkolnego Wolontariatu Młodzieżowego wraz z opiekunami: p. Wojciecha Grzybka i ks. Michała Dziedzica.

Galeria

ZOBACZ TAKŻE