STRONA GŁÓWNA / MISJONARZE / TOMASZ MARYNOWSKI

Tomasz Marynowski

Tomasz Marynowski
Imię zakonne: Tomasz Marynowski
Miejsce Misji: Ex-Jugosławia: Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia, Macedonia Północna, Czarnogóra.
Adres Misji: Biskupijsko misijsko sjemeniste „Redemptoris Mater”, ul. Rizzijeva 24-26, 52-100 Pula, Hrvatska oraz Nadbiskupijsko misijsko sjemeniste „Redemptoris Mater” Donja Josanica II/5, 71320 Vogosca (Sarajevo), BiH – Bosnia and Herzegovina
Przynależność: wspólnota neokatechumenalna
Na Misji od: 30/06/2007
Funkcja: misjonarz świecki
Status: Osoba świecka

Misjonarz świecki :  Tomasz Marynowski

e-mailtomarynowski@gmail.com

telefony:  Polska 0048 722192320;  Chorwacja 00385 98440172.

Kraj działalności: Ex-Jugosławia: Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia, Macedonia Północna, Czarnogóra.

Gdzie pracuję i dlaczego?

Charakter mojej pracy jest charakterystyczny dla charyzmatu „katechisty wędrownego” opisanego w artykule nr 31 Statutu Drogi Neokatechumenalnej i zatwierdzonego definitywnie 11.05.2008 roku przez Papieską Radę d/s Świeckich w Watykanie – czyli, że pracuję bez stałego miejsca pobytu – jestem w ekipie katechistów wędrownych odpowiedzialnych za Drogę Neokatechumenalną w Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Czarnogórze i Macedonii Północnej – i zostałem powołany („posłany”) do tej ekipy 30.06.2007 roku przez Kiko Arguello, Carmen Hernandez i Ojca Mario Pezzi – tj. Międzynarodową Ekipę Odpowiedzialną za Drogę Neokatechumenalną.

Czasokres mojej posługi – to znaczy jego koniec – nie jest ściśle określony. Obecnie pracuję w ekipie międzynarodowej, to znaczy oprócz mnie jest ksiądz Piergiorgio Deangelis (Włoch) i pani Lucia Toso z Wenecji (jest tu na misji katechistką wędrowną od 45 lat)

Nie mam podpisanego kontraktu o pracę, gdyż jestem w krajach byłej Jugosławi od 30.06.2007 roku (w czerwcu minie 15 lat) misjonarzem świeckim – wolontariuszem i nie otrzymuję za moją posługę ewangelizacyjną żadnego wynagrodzenia.

Co do łącznej liczby lat spędzonych na ewangelizacji – muszę także dodać 10 lat w krajach na wschód od naszej granicy (lata 1990 – 2000): dwa lata na Białorusi w parafii w Gomlu, dwa lata na Litwie i Ukrainie, trzy lata w Kazachstanie i dwa lata na Syberii (Nowosybirsk i Irkuck).

Dodatkowo, aby podnieść moje „kwalifikacje” w ewangelizacji, oraz w mojej osobistej formacji intelektualnej, zakończyłem (prawie) studia magisterskie teologiczne (w systemie e-learning) na Akademii Katolickiej w Warszawie (wszystkie egzaminy zdane, także ex-universa, brakuje mi jeszcze tylko obrona pracy magisterskiej).

Moja praca…

Moja posługa polega na ciągłych podróżach po krajach byłej Jugosławii i spotkaniach formacyjnych i „etapowych” ze wspólnotami neokatechumenalnymi, z Seminariami „Redemptoris Mater”, z prezbiterami, oraz  licznymi rodzinami w misji w ramach Neokatechumenalnych „Missio ad Gentes” – to znaczy „implantatio ecclesie”. Niektóre dodatkowe obowiązki i inicjatywy ekipy „wędrownej” – to oprócz częstych wizyt u biskupów i proboszczów, ekipa nasza troszczy się o młodzież – organizując od wielu lat pielgrzymki w ramach spotkań światowych dni młodzieży z papieżami, liczne pielgrzymki wakacyjne – powołaniowe dla młodych, także prowadzi formację „postcresima” w wielu parafiach, a także skrutacje pisma św. grup młodych w licznych parafiach.

Ponadto organizujemy formacyjne pielgrzymki do Ziemi Świętej prezbiterów i seminarzystów (z sem. „Redemtoris Mater”), oraz uczestniczymy w międzynarodowych i ekumenicznych spotkaniach biskupów i rabinów w Domus Galilaeae w Izraelu, oraz wiele innych inicjatyw…

Nie zapominamy oczywiście o naszej własnej formacji permanentnej, która odbywa się kilka razy w roku we Włoszech w Porto San Giorgio i jest prowadzona przez Międzynarodową Ekipę inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej.

Co przynosi najwięcej radości?

Najwięcej radości daje sama ewangelizacja – widzieć, uczestniczyć – być częścią historii Kościoła, tego dużego i tego małego: brać udział w radości nawrócenia, przebaczenia, pojednania; otwarcia się z miłością i radością na kolejne dziecko w życiu wielu rodzin, w odkrywaniu powołań do seminariów, zakonów – to nadaje sens i pełnię mojemu życiu (oczywiście – wszystko w całkowitej świadomości własnej kruchości i słabości, że jesteśmy nie-godnymi „sługami bezużytecznymi”, i że to wszystko nie jest moim dziełem, ale Pana Boga). …i że ewangelizacja to jest niezasłużony dar Ducha Świętego dla tego, kogo Bóg posyła…

e-mailtomarynowski@gmail.com

telefony:  Polska 0048 722192320;  Chorwacja 00385 98440172.

Dokładny adres miejsca zamieszkania w kraju misyjnym: dwa adresy gdzie najczęściej przebywam:

Biskupijsko misijsko sjemeniste „Redemptoris Mater”, ul. Rizzijeva 24-26, 52-100 Pula, Hrvatska

Kontakt:  tel. 00385 52300100, e-mail:  redemptoris.pula@gmail.com

VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA – Nadbiskupijsko misijsko sjemeniste „Redemptoris Mater”

Donja Josanica II/5, 71320 Vogosca (Sarajevo), BiH – Bosnia and Herzegovina

Kontakt:  tel. 00387 33433596, e-mail:  redmater.bih@gmail.com

Mój rachunek bankowy:  37 1020 2906 0000 1702 0420 0929  – na który można przesyłać pomoc materialną – prosiłbym zawsze z dopiskiem „darowizna na misje”, albo „darowizna dla misjonarza” – Bóg zapłać za każdą pomoc…

GaleriaZałączniki

pobierz
ZOBACZ TAKŻE