STRONA GŁÓWNA / O NAS

O NAS

Ks. Tadeusz Dziedzic z osobą chorą na trąd, Tanzania

Ks. Tadeusz Dziedzic jest Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 15 lat pracował na misjach w Tanzanii. Na zdjęciu odwiedza osobę chorą na trąd.

s. Bożena Najbar w Tanzanii

Pracownikiem Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie jest s. Bożena Najbar, która prowadzi animację misyjną w archidiecezji krakowskiej. Na zdjęciu jest z Masajami w Tanzanii podczas wizyty u krakowskich misjonarzy w roku 2011.

 

Trochę historii

Dla usprawnienia działalności misyjnej w Archidiecezji Krakowskiej, Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski w 1986 roku powołał do istnienia Sekretariat Misyjny, działający przy Kurii Metropolitalnej, powierzając go opiece ks. dyrektora d/s misji; przez wiele lat funkcję tę pełnił ks. Jan Zając; od r. 1998 dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji krakowskiej jest ks. Tadeusz Dziedzic.

 

Od dnia 1 grudnia 1988 pracę w sekretariacie podjęły siostry klawerianki: s. Bożena Najbar (1988-1996), s. Joanna Niedbała (1996-1997), s. Magdalena Sypko (1997-2002), s. Kazimiera Serafin (2002-2008) i s. Barbara Zdunek (2002-2008). Od 2008 pracuje s. Bożena Najbar i od 2009 r. s. Mieczysława Duśko, którą w 2010 roku zastąpiła s. Elżbieta Sołtysik. Od 2013 roku s. Bożena Najbar wraz z ks. dyr. Tadeuszem Dziedzicem prowadzą Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej.

Działalność Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego Kurii w Krakowie w 2009 roku

1. Odpowiedzialnymi za duszpasterstwo misyjne w archidiecezji krakowskiej są: ks. dyrektor Tadeusz Dziedzic, z którym współpracują, zatrudnione w kurii, dwie siostry klawerianki: s. Bożena Najbar i s. Mieczysława Duśko.

2. Spotkania kolędników misyjnych

W styczniu zorganizowano dwa spotkania dzieci – kolędników misyjnych – w Mszanie Dolnej i w Krakowie (Mistrzejowicach). Do pierwszej miejscowości przyjechało około 300, do drugiej – około 500 dzieci. W obydwu spotkaniach brał udział ks. Tomasz Marando z Tanzanii, który opowiadał dzieciom o życiu, a więc o doli i niedoli ich rówieśników w jego ojczyźnie. W czasie tych spotkań odbyły się również konkursy: na najpiękniejszy strój kolędniczy, na gwiazdę i skarbonkę oraz album przedstawiający różne wydarzenia z kolędowania… Ponadto w tym czasie różne grupy dzieci odgrywały jasełka.

3. Spotkania dla organizatorów kolędników misyjnych

W celu lepszego przygotowania „kolędników misyjnych“ były organizowane specjalne spotkania formacyjne. Została wydana płyta z informacjami oraz kolędami w języku suahili. Były również spotkania z katechetami o kolędnikach misyjnych, w czasie ich spotkań rejonowych.

4. Spotkania opłatkowe

Regularnie, od wielu lat, organizowane są spotkania opłatkowe rodziców misjonarzy i dobroczyńców misji. Ostatnie odbyło się w domu sióstr klawerianek w Krakowie. Tym razem, z tej okazji, grupa dzieci z Mszany Dolnej, pod kierunkiem s. Wiesławy Kasackiej, franciszkanki Rodziny Marii, odegrała jasełka pt. „Gość oczekiwany“.

5. Formacja misyjna ludzi świeckich

W związku z przejawiającym się zainteresowaniem ludzi świeckich pracą misyjną Kościoła, a nawet chęcią wyjazdu z pomocą, zaczęto organizować misyjne spotkania formacyjne. Owocem ich był wyjazd (23 VI – 23 VII 2009) dziewięcioosobowej grupy wolontariuszy, na „doświadczenie misyjne“ do Peru, gdzie pracują dwie misjonarki świeckie z archidiecezji krakowskiej (p. Dominika Szkatuła i Dorota Kozieł).

Wyjazd poprzedziły bardzo intensywne „warsztaty misyjne“ (13-14 III 2009) w domu zakonnym sióstr klawerianek. Owocem pobytu w Peru i nabytego tam doświadczenia są dwa filmy o tematyce misyjnej: „Bóg dał czas“ oraz „Dzieci w Peru“.

Jedna z osób uczestniczących w formacji, otrzymała „rekomendację“ do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, żeby się przygotować do wyjazdu na pracę misyjną w Republice Centralnej Afryki.

6. Ogniska Misyjne Dzieci PDMD

W 116 parafiach i szkołach archidiecezji krakowskiej istnieją grupy PDMD, a w Białym Tygodniu, w wielu parafiach, dzieci składają ofiary na PDMD. Do poszczególnych parafii przesyłane są czasopisma: „Świat Misyjny“ i „Misje Dzisiaj“ oraz różne materiały na doroczny Tydzień Misyjny, a także na inne okoliczności.

7. Kongres misyjny dzieci

W maju (23 V 2009) w Makowie Podhalańskim odbył się VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci. Hasłem Kongresu były słowa: „Otoczmy troską życie dzieci na wszystkich kontynentach“. Poprzedziły go spotkania z katechetami i dziećmi, dla których ogłoszono też specjalny konkurs plastyczny pod nazwą „Pomaluj świat“. 

Po Mszy św. Ogłoszono wyniki konkursu i rozdano nagrody (w dwóch grupach wiekowych). Następnie na miejscowym stadionie sportowym, urządzono „kuchnię misjonarza“ i specjalną „loterię misyjną“.

W kongresie uczestniczyło około 1 500 dzieci oraz wiele innych osób, między innymi ks. prał. Jan Piotrowski z dyrektorami PDM z Zambii (ks. Bernard Makadmi Zulu) i Kamerunu (ks. Gospard Mengata) oraz ks. Eugeniusz Szyszka, sekretarz krajowy PDRW.

Spotkanie na stadionie oraz zabawy uświetnił swoim występem Zespół „Ranores“ z Uniejowa.

8. Udział w rzymskim spotkaniu

Z okazji obchodów Roku św. Pawła Apostoła, dyrekcja krajowa PDM zorganizowała wyjazd do Rzymu, na spotkanie dzieci z PDMD z całej Europy. Z archidiecezji krakowskiej uczestniczyły w nim dwie dziewczynki z V klasy szkoły podstawowej w Mszanie Dolnej (Magdalena Madej i Natalia Radiowska).

9. Patronat Misyjny

W marcu 2009 r. został opracowany i wydany drukiem „Patronat misyjny“ dla misjonarzy i misjonarek świeckich z archidiecezji krakowskiej.

10. Wakacje z misjami

W czasie wakacji, od 14-21 sierpnia 2009, odbyły się w Bukowinie Tatrzańskiej tygodniowe rekolekcje dla dzieci, mające na celu przybliżenie działalności misyjnej Kościoła, a przede wszystkim pogłębienie ducha apostolskiego i ożywienie zainteresowania misjami.

W spotkaniu uczestniczyło 55 dzieci.

11. Papieska Unia Misyjna

Tradycyjnie, 1 października, w dniu poświęconym św. Teresie od Dzieciątka Jezus, patronce misji katolickich, w kościele Karmelitów Bosych w Krakowie, odbyło się modlitewne spotkanie sióstr zakonnych, połączone z mszą św. i modlitwą różańcową. Podobne spotkanie, z udziałem kleryków krakowskich wyższych seminariów, było 20 października 2009, w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, przy ul. Grodzkiej.

12. Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

W okresie ferii zimowych i w czasie wakacji organizuje się dla młodzieży „Wieczernik Misyjny“.

13. Misyjne warsztaty katechetyczne

W miesiącu październiku odbyły się misyjne warsztaty dla katechetów, prowadzone przez osoby, które uczestniczyły w „doświadczeniu misyjnym“ w Peru.

14. Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary – PDRW

W kilkudziesięciu parafiach archidiecezji krakowskiej są róże różańcowe, które modlą się za misje i obejmują patronatem misjonarzy.

15. Niedziela Misyjna i Tydzień Misyjny

Ks. dyrektor Tadeusz Dziedzic oraz siostry klawerianki – s. Bożena Najbar i s. Mieczysława Duśko, wyjeżdżali do różnych parafii, aby mówić o misjach: Nowy Targ, Kraków – Wzgórza Krzesławickie, Skawinki, Poręba Wielka.

16. Katechezy o misjach i PDM

W ciągu całego roku szkolnego, nie tylko w Tygodniu misyjnym organizowane były katechezy o misjach w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich, na terenie całej archidiecezji krakowskiej.

17. Obecność w środkach społecznego przekazu

Z okazji VI Archidiecezjalnego Kongresu Misyjnego Dzieci w Makowie Podhalańskim została wydana specjalna płyta – „Zwiastun Kongresu“, która została rozesłana do różnych rozgłośni radiowych. Uczestniczyliśmy ponadto w trzech programach Radia VOX z informacjami o kongresie. O kongresie pisano w lokalnej prasie oraz w „Niedzieli“ i „Gościu Niedzielnym“ ( w specjalnym dodatku krakowskim).

18. Materiały formacyjne

W roku 2008/2009 Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii w Krakowie opublikował drukiem liczne materiały formacyjne, jak „Kolędnicy misyjni“, okolicznościowy plakat, obrazki i gwiazdki.

19. Internet

Od 2009 roku Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii posiada także własną stronę internetową, gdzie zamieszczane są ważniejsze informacje, filmy itp.

20. Adopcja misyjna

W związku z różnymi trudnościami w uzyskaniu podstawowego wykształcenia lub jego pogłębienia, zaproponowano tzw. „adopcję misyjną“ na odległość. Sprawa dotyczy osób młodych w Peru i dzieci w Tanzanii. W tym celu wydrukowano specjalne druki ulotne, zawierające potrzebne informacje.

 

ZOBACZ TAKŻE