STRONA GŁÓWNA / SŁUCHAM SERCA / STREFA MARZEŃ

STREFA MARZEŃ

STREFA MARZEŃ

STREFA MARZEŃ


Strefa Marzeń – wprowadza w świat różnych pragnień – obejmuje dzieci od klasy 1 do 3 Szkoły Podstawowej.

W tej strefie będziemy szli w kierunku dostrzegania Boga we wszystkich obszarach życia. Bedą to uczucia, zmysły, intelekt, talenty, także ciało, które są otwarte na Boga. Niedomaganie i braki w jakimkolwiek obszarze wpływają na funkcjonowanie całej osoby. Odpowiednie metody zastosowane w tym przedziale wiekowym pomogą dzieciom w nabywaniu umiejętności nazywania swoich najgłębszych pragnień, na które ma wpływ środowisko, w którym żyją. Opowiadania z różnych stron świata, słuchanie i zobaczenie jak żyją ich rówieśnicy, z jakimi problemami się spotykają, ich postrzeganie świata pomoże rozwijać i w przyszłości realizować ich pragnienia. Ambitne marzenia kreują ich postawy i stosunek do nauki, do rówieśników i osób starszych. Podstawą jest Słowo Boże i zastosowanie go w konkretnych sytuacjach życiowych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZOBACZ TAKŻE