STRONA GŁÓWNA / SŁUCHAM SERCA / STREFA RZECZYWISTOŚCI

STREFA RZECZYWISTOŚCI

STREFA RZECZYWISTOŚCI

STREFA RZECZYWISTOŚCI


Strefa Rzeczywistości – to postrzeganie siebie i swoich wewnętrznych poruszeń, aby poznać i rozumieć to, co zasadnicze w człowieku, a także, by w ten sposób znaleźć pogłębiony sposób dojścia do innych – tę strefę rezerwujemy dla Dorosłych, nie będących już studentami czy uczniami. Ćwiczenia duchowe św. Ignacego są filtrem w rozeznawaniu, do którego wzywa nas Bóg.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZOBACZ TAKŻE